Tags:
Node Thumbnail

iPhone ไม่มีปุ่มเหมือนอย่างเครื่องเล่นเกมทั่วๆ ไป ดังนั้นการสร้างหรือพอร์ตเกมที่เคยใช้จอยแพดไปลง iPhone ที่ใช้การสัมผัสบนหน้าจอล้วนๆ จึงเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของนักพัฒนาอย่างมาก โดยเฉพาะเกมที่ต้องพึ่งพิงการควบคุมด้วยจอยแพดสูงๆ เช่น เกมต่อสู้ เป็นต้น

Capcom เจ้าแห่งเกมต่อสู้ กำลังพยายามเอาชนะโจทย์ข้อนี้ด้วยตำนานของเกมต่อสู้อย่าง Street Fighter IV บน iPhone

Pages