Tags:
Node Thumbnail

Pony.ai สตาร์ทอัพด้านรถยนต์ไร้คนขับ ประกาศรับเงินลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ จากโตโยต้า ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อพัฒนาทั้งระบบรถยนต์ไร้คนขับ และการนำมาใช้บริการขนส่งอัตโนมัติ

เงินลงทุนก้อนใหม่จากโตโยต้า ทำให้ Pony.ai มีมูลค่ากิจการล่าสุดสูงกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์

Pony.ai ได้เคยทดสอบระบบรถแท็กซี่ไร้คนขับ (Robotaxi) แล้วในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2018 และขยายการทดสอบมายังแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ได้รับอนุญาตให้ทดสอบ Robotaxi ในเมือง