Tags:
Node Thumbnail

บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (AS) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) จากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 4,149,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.22 ของทุนจดทะเบียน ในราคาซื้อขายรวม 600,000,000 บาท การซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

AS ให้เหตุผลของการลงทุน โดยมองว่าบิทคับเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายเงินคริปโตและโทเคนดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 90% และมีระบบนิเวศของบล็อกเชนและคริปโตที่ครบวงจร

Tags:
Node Thumbnail

ก.ล.ต. ลงโทษนายสำเร็จ วจนะเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (BBT) เข้าซื้อเหรียญ KUB จำนวน 61,107.66 เหรียญ มูลค่า 1,994,966.56 บาท ระหว่างที่ SCB กำลังเจรจาเข้าซื้อ Bitkub Online

รายงานของก.ล.ต. ระบุว่าวันที่ SCB ประกาศลงทุนใน Bitkub สัดส่วนหุ้น 51% นั้น ราคาเหรียญ KUB เพิ่มขึ้น 101% จาก 49.53 บาทเป็น 101 บาท

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากดีลของ SCBX และ Bitkub ยืดเยื้อ ล่าสุดทาง SCBX บริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ที่จะลงทุนใน Bitkub ประกาศยกเลิกดีลนี้แล้ว

SCBS ให้เหตุผลว่า เพราะ Bitkub ยังคงมีประเด็นที่ต้องหาข้อสรุปกับทาง กลต. อยู่ (ข่าวเก่า 1 และ 2) ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเรื่องระยะเวลา ทั้ง 2 บริษัทจึงตกลงที่จะยกเลิกธุรกรรมนี้

ทั้งนี้ทาง SCBS ยืนยันว่าจากการสอบทานธุรกิจ (due diligence) ไม่พบข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติใดๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้

Tags:
Node Thumbnail

จากประกาศของ Zipmex ที่แถลงว่าบริการ ZipUp นำสินทรัพย์ไปลงทุน และขาดสภาพคล่องทำให้ลูกค้าที่ฝากสินทรัพย์ไว้ได้รับผลกระทบ ก็ทำให้ผู้ให้บริการ exchange รายอื่นในไทย ทยอยออกประกาศชี้แจงเรื่องดังกล่าว สำหรับลูกค้าของตน

โดยทั้ง Bitkub, Satang และ Bitazza ต่างชี้แจง หลังจากมีประกาศของ Zipmex ออกมา โดยเนื้อหาคล้ายกัน บอกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้านั้นจะถูกฝากไว้และเก็บรักษา ไม่มีนโยบายนำไปหาผลประโยชน์ต่อ ลูกค้าสามารถฝากถอน หรือซื้อขายได้ตามปกติ

Tags:
Node Thumbnail

SCBX บริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงดีลการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เป็นสัดส่วน 51% ที่ประกาศไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021

ตอนนั้น SCBX แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2565 ส่วนรอบนี้ SCBX บอกว่าธุรกรรมนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบทานธุรกิจ และต้องขยายเวลาจากกำหนดการเดิม

ในหนังสือแจ้งของ SCBX ยังไม่ระบุกรอบเวลาคาดการณ์ใหม่ว่าจะตรวจสอบเสร็จเมื่อใด

Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Bitkub แก้ไขและอนุมัติการนำเหรียญ KUB ของตัวเองเข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเอง (Bitkub Exchange) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ประเด็นนี้เริ่มมาจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 Bitkub อนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายของ Bitkub เอง โดยที่เหรียญ KUB มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติเข้ามาซื้อขายตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ของ Bitkub ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศลงโทษผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัท Bitkub และ Satang Pro (สองกรณีแยกกัน แต่ประกาศลงโทษพร้อมกัน)

กรณีของ Bitkub หรือ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เป็นการสร้างปริมาณเทียมของสินทรัพย์ดิจิทัล มีผู้กระทำความผิด 3 รายคือ (1) บริษัทบิทคับ (2) นายอนุรักษ์ เชื้อชัย ผู้รับจ้างดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (3) นายสกลกรย์ สระกวี ผู้บริหารของ Bitkub

Tags:
Node Thumbnail

จากที่เครือข่ายบล็อกเชน Terra ที่ใช้เหรียญ LUNA ระงับการทำงานเป็นรอบที่ 2 จึงส่งผลต่อการทำธุรกรรมทั้งหมดเชนดังกล่าว รวมทั้งการซื้อขายเหรียญ LUNA และ UST ด้วย โดยกระดานซื้อขายคริปโตในประเทศไทยต่างประกาศหยุดการซื้อขายดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

Binance แจ้งอย่างเป็นทางการว่า การถอน LUNA และ UST จะถูกหยุดชั่วคราวนับตั้งแต่ 9.30 น. เวลาประเทศไทย ของวันที่ 10 พ.ค. 2022 เป็นต้นไป เนื่องจากมีรายการรอถอนจำนวนมาก จนทำให้เครือข่ายช้า และทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ Binance จะเปิดให้ถอน LUNA และ UST อีกครั้งเมื่อคำสั่งถอนคงค้างเริ่มลดลง และเครือข่ายกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งบริษัทจะแจ้งในภายหลัง ในทางกลับกัน Blognone รายงานว่า ช่วงเช้ามืดวันที่ 10 พ.ค. 2022 ราคา 1 UST แทนที่จะเท่ากับ 1 ดอลลาร์ กลับลดลงต่ำกว่านั้น และภาพรวมตลาดสกุลเงินดิจิทัลหดตัวอย่างรุนแรง

Tags:
Node Thumbnail

บิทคับ ออนไลน์ ประกาศชี้แจง หลัง ก.ล.ต. สั่งเปรียบเทียบปรับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ และคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 5 ราย เนื่องจากนำ Bitkub Coin หรือเหรียญ KUB เข้าซื้อขายในกระดาน โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

โดยบิทคับ ออนไลน์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาซื้อขายในกระดาน ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Listing Rule เดียวกันทุกเหรียญ และเหรียญ KUB ก็มีคุณสมบัติเพียงพอ เป็นไปตาม Listing Rule ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

Tags:
Node Thumbnail

ก.ล.ต. สั่งปรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล อีก 5 ราย รายละ 2,533,500.00 บาท เนื่องจากนำ Bitkub Coin (เหรียญ KUB) เข้าซื้อขายในกระดานโดยไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest - COI)

Tags:
Node Thumbnail

หลัง Bitkub เปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนทีมชาติไทยและไทยลีกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา วันนี้ Bitkub ได้มอบเงิน 30 ล้านบาท และของสะสม NFT ชิ้นแรกของวงการฟุตบอลไทย ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และบริษัทไทยลีก จำกัด เพื่อเริ่มต้นการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้ว ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยจะสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกประจำฤดูกาล 2564-2565 และฤดูกาล 2565-2566

Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมมือกับ Bitkub Academy โดย บริษัท Bitkub เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency โดยเปิดสอนให้แก่นักเรียน ม.ปลายที่สนใจ สามารถเรียนได้ตลอดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้ชื่อโครงการ AC Cryptocurrency & Blockchain Club :: Cryptocurrency NFT Defi Learning

Tags:
Node Thumbnail

Mastercard ประกาศความร่วมมือกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินคริปโต 3 บริษัท ได้แก่ Amber Group, Bitkub, และ CoinJar เปิดบริการบัตร Mastercard ที่จ่ายเงินเป็นเงินสกุลคริปโต ในประเทศที่ทั้งสามบริษัทให้บริการ ทำให้ตอนนี้บัตรเงินคริปโตของ Mastercard ครอบคลุมประเทศไทยผ่านทาง Bitkub

บัตรคริปโตของ Mastercard เปิดตัวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยร้านค้ายังคงรับเงินเป็นเงินสกุลดั้งเดิมตามปกติ ผู้ถือบัตรสามารถแปลงเงินคริปโตไปจ่ายได้ทันที

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCB Securities (SCBS) ที่เป็นบริษัทในเครือ เข้าทำสัญญาซื้อหุ้น ในบริษัทบิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) จากบริษัทบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสัดส่วน 51% คิดเป็นมูลค่า 17,850 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2565