สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Tags:
Node Thumbnail

สัปดาห์ที่แล้ว นอกจาก สำนักงาน ก.ล.ต. รับฟังความเห็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ซื้อขายคริปโต ต้องซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท จำกัดความเสี่ยงรายย่อย ยังมีรับฟังความเห็นอีกเรื่องที่จะแก้ไขหลักเกณฑ์ ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุน และจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก (deposit taking and lending)

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอ "หลักการปรับปรุง" แนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีสาระสำคัญ 2 ข้อคือ

Tags:
Node Thumbnail

ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) และนายเอกลาภ ยิ้มวิไล ซีอีโอของบริษัท ฐานไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ก.ล.ต. จากการขอข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงาน โดย Zipmex ไม่ส่งข้อมูลให้ภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อแจ้งเตือนก็ส่งข้อมูลเพียงบางส่วน

การกล่าวโทษครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่าง ก.ล.ต. กำลังสอบสวนประเด็นที่ Zipmex ประกาศระงับการถอนเงิน เนื่องจากประสบปัญหาบริการ ZipUp+

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) และ นายเอกลาภ ยิ้มวิไล ซีอีโอ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ก.ล.ต. ที่สั่งให้แจ้งรายละเอียดของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณี ZipUp+

Tags:
Node Thumbnail

ก.ล.ต. ลงโทษนายสำเร็จ วจนะเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (BBT) เข้าซื้อเหรียญ KUB จำนวน 61,107.66 เหรียญ มูลค่า 1,994,966.56 บาท ระหว่างที่ SCB กำลังเจรจาเข้าซื้อ Bitkub Online

รายงานของก.ล.ต. ระบุว่าวันที่ SCB ประกาศลงทุนใน Bitkub สัดส่วนหุ้น 51% นั้น ราคาเหรียญ KUB เพิ่มขึ้น 101% จาก 49.53 บาทเป็น 101 บาท

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ 29 ก.ค. 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกมาชี้แจงรายละเอียดเรื่อง Zipmex ประสบปัญหาสภาพคล่อง โดยมีคณะผู้บริหาร 3 รายมาชี้แจง ได้แก่ รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต., ณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. และ เอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมตอบคำถามผ่านการไลฟ์

ประเด็นสำคัญของการชี้แจงคือ สำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่งรับทราบข้อมูลเรื่อง Zipmex ที่สิงคโปร์ยื่นขอพักชำระหนี้จากสื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับการชี้แจงจาก Zipmex ประเทศไทย ส่วนประเด็นว่า ก.ล.ต. เคยรับทราบเรื่องบริการ ZipUp+ หรือไม่ คำตอบก็คือเพิ่งมาทราบเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว

Tags:
Node Thumbnail

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าจะแก้กฎระเบียบด้านการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ส่วนใหญ่ออกเมื่อปี 2561 ให้เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย ที่อาจสูญเสียเงินเก็บทั้งหมดกับสินทรัพย์ดิจิทัล

นางสาวรื่นวดี ไม่ได้ให้ข้อมูลละเอียดว่า ก.ล.ต. จะแก้กฎระเบียบเกี่ยวข้องกับคริปโตอย่างไร บอกเพียงว่าการออกใบอนุญาตและการกำกับดูแลคริปโตจะเข้มงวดขึ้น

ข้อมูลของ ก.ล.ต. ระบุว่ามีบัญชีคริปโตในประเทศเคลื่อนไหว 305,000 บัญชีในเดือนมิถุนายน ลดลงจาก 556,000 บัญชีในเดือนพฤษภาคม

Tags:
Node Thumbnail

เหตุการณ์ UST หลุดการผูกค่า นับเป็นจุดหนึ่งที่กดตลาดเงินคริปโตโดยรวมอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ เมื่อวานนี้ก.ล.ต. เผยแพร่บทความวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อขายเหรียญ Luna โดยนายพงศธร ปริญญาวุฒิชัย ฝ่ายวิจัยของก.ล.ต.

รายงานแบ่งเหตุการณ์ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ pre-stage คือช่วงที่ UST ยังผูกค่าเป็น 1 ดอลลาร์ได้อยู่, fall-stage ช่วงที่ UST เริ่มหลุดการผูกค่าแล้ว, และ bottom-stage กลไกรักษามูลค่า UST ทำงานจนกระทั่ง Luna ราคาต่ำติดดิน และมีการหยุดซื้อขาย

Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Bitkub แก้ไขและอนุมัติการนำเหรียญ KUB ของตัวเองเข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเอง (Bitkub Exchange) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ประเด็นนี้เริ่มมาจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 Bitkub อนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายของ Bitkub เอง โดยที่เหรียญ KUB มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติเข้ามาซื้อขายตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ของ Bitkub ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศลงโทษผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัท Bitkub และ Satang Pro (สองกรณีแยกกัน แต่ประกาศลงโทษพร้อมกัน)

กรณีของ Bitkub หรือ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เป็นการสร้างปริมาณเทียมของสินทรัพย์ดิจิทัล มีผู้กระทำความผิด 3 รายคือ (1) บริษัทบิทคับ (2) นายอนุรักษ์ เชื้อชัย ผู้รับจ้างดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (3) นายสกลกรย์ สระกวี ผู้บริหารของ Bitkub

Tags:
Node Thumbnail

ก.ล.ต. เปิดชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ทั้งข้อมูลสถิติย้อนหลัง, ข้อมูลรายละเอียดกองทุนต่างๆ, และ API สำหรับดึงข้อมูลกองทุนแบบรายวัน เรียกว่าบริการ SEC Open Data Services

ตัวชุดข้อมูลแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ รายงานสถิติ ซึ่งเป็นภาพรวมของตลาดทุน ตัวข้อมูลมักเป็นไฟล์ Excel ออกข้อมูลใหม่ตามงวด, ชุดข้อมูล Excel, และชุดข้อมูล API ซึ่งตอนนี้ยังมีเฉพาะของมูลกองทุนรายวัน ระบุ ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผล

ที่มา - ก.ล.ต.

Tags:
Node Thumbnail

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นข้อบังคับควบคุมการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หลังจากรับฟังความเห็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยใจความส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม แต่ลดระยะเวลาการส่งโฆษณาให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบเหลือ 10 วันจากเดิม 15 วัน ตามที่รับฟังความเห็นก่อนหน้านี้

ตัวประกาศยังบังคับให้นำเสนอข้อมูลด้านลบหรือความเสี่ยงจากการลงทุนเงินคริปโต และต้องมีคำเตือนประกอบการโฆษณากินพื้นที่ 20% ของการโฆษณา เช่นกรณีเงินคริปโตต้องแสดงข้อความ "คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน" หรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ก็ต้องแสดงข้อความแบบเดียวกัน หากเป็นเสียงต้องอ่านข้อความนี้ด้วยความเร็วปกติ

Tags:
Node Thumbnail

บิทคับ ออนไลน์ ประกาศชี้แจง หลัง ก.ล.ต. สั่งเปรียบเทียบปรับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ และคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ 5 ราย เนื่องจากนำ Bitkub Coin หรือเหรียญ KUB เข้าซื้อขายในกระดาน โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

โดยบิทคับ ออนไลน์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาซื้อขายในกระดาน ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Listing Rule เดียวกันทุกเหรียญ และเหรียญ KUB ก็มีคุณสมบัติเพียงพอ เป็นไปตาม Listing Rule ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

Tags:
Node Thumbnail

ก.ล.ต. สั่งปรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล อีก 5 ราย รายละ 2,533,500.00 บาท เนื่องจากนำ Bitkub Coin (เหรียญ KUB) เข้าซื้อขายในกระดานโดยไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest - COI)

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากทางก.ล.ต. ออกประกาศห้ามไม่ให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไปให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการ วันนี้ก็มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพิ่มเติมโดยคุณสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด ก.ล.ต. และคุณพงศ์ธวัช โพธิกิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธปท. ระบุว่าหากไม่ได้ใช้ตัวกลางเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กำกับดูแลก็ยังคงเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะทำได้

ทั้งสององค์กรระบุถึงความกังวลว่าจะมีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นวงกว้าง เช่น การที่ผู้ให้บริการต่างๆ นำระบบไปวางเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

Tags:
Node Thumbnail

ก.ล.ต. ออกประกาศ "หลักเกณฑ์กํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการจํากัดการให้บริการในการนําสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชําระค่าสินค้าและบริการ" หลังจากรับฟังความคิดเห็นไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และได้สรุปความคิดเห็นไว้แล้ว

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความเห็นข้อบังคับควบคุมการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีจุดสำคัญที่สุดคือ ห้ามโฆษณาเงินคริปโตในพื้นที่สาธารณะ ทำได้เฉพาะการโฆษณาการให้บริการยังทำได้ต่อไป (น่าจะหมายถึงห้ามโฆษณาโทเค็นใดๆ เป็นการเฉพาะ แต่โฆษณาบริการทั่วๆ ไป เช่นบริการกระดานซื้อขายได้)

นอกจากการควบคุมผู้รับใบอนุญาตแล้ว แนวทางนี้ยังควบคุมอินฟลูเอนเซอร์ที่รับโฆษณาในบริการออนไลน์ต่างๆ ว่าต้องทำตามหลังเกณฑ์นี้และเปิดเผยผู้จ่ายค่าโฆษณา

Tags:
Node Thumbnail

สรรพากรชี้แจงแนวทางปรับเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีคริปโตเพิ่มเติม จากที่ระบุก่อนหน้านี้ หลังรับฟังแนวคิดจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางสามสิ่งหลักที่เตรียมปรับปรุง คือ “ทำให้ชัด ผ่อนปรน มองอนาคต” สรุปคร่าวๆ แต่ละหัวข้อได้ดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวถึงการกำกับดูแลการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ (Means of Payment) ที่แม้จะระบุว่าเป็นการกำกับ แต่เนื้อหาร่างประกาศที่ขอรับฟังความเห็นเป็นการห้ามธุรกิจเงินคริปโตภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต. ให้บริการรับชำระ โดยข้อห้ามมีประเด็นดังนี้

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศระบุถึงสถานะการเป็น “สินทรัพย์ดิจิทัล” ของ NFT หรือ non-fungible token แล้ว โดยระบุอ้างอิงพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่ออกมาก่อนหน้านี้

ก.ล.ต. ระบุว่าหน่วยงานมีหน้าที่กำกับการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภท investment token และ utility token แบบไม่พร้อมใช้ตามใน พรก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ทำให้การกำกับดูแล NFT ของ กลต. ต้องดูว่า NFT นั้นเข้าข่าย สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึ่งตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ หรือไม่ และในประกาศวันนี้ได้กำหนดไว้ดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า โดยยังอยู่ในขั้นรับฟังความคิดเห็น เนื้อหาหลักมีสองข้อ ดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

จากประเด็น KASIKORN X บริษัทลงทุนในเครือ KBTG เปิดตัว Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace ทำให้มีการตั้งคำถามว่า เพราะเหตุใด KBTG ถึงเปิดแพลตฟอร์ม NFT ได้ ท้งที่มีบางบริษัทจะเปิด NFT มาก่อนหน้านี้กันแต่ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่อนุญาต

ล่าสุด ทางสำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย สอบถามไปยัง ก.ล.ต. ได้คำตอบกลับมาทางอีเมลว่าที่สามารถเปิดได้เพราะไม่เข้าข่ายเป็นโทเค็น หรือ Crypto Currency

Tags:
Node Thumbnail

เฟซบุ๊กเพจสำนักงาน กลต. เปิดผลสำรวจภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทยรายสัปดาห์ ช่วงครึ่งปีแรกจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม นอกจากเรื่องความผันผวนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ SET Index แต่มีผลตอบแทนที่สูงกว่า ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจอื่นๆ ดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ Binance ผู้ให้บริกาตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระบุว่ามีการชักชวนนักลงทุนไทยให้ลงทุนทั้งทางเว็บไซต์เอง และผ่านทางเฟซบุ๊ก Binance Thai Community

ทางก.ล.ต. ระบุว่าได้ส่งหนังสือให้ Binance ชี้แจงแล้วแต่บริษัทไม่ได้ตอบกลับมาในเวลาที่กำหนด การกล่าวโทษครั้งนี้เป็นการเริ่มดำเนินคดี โดยต้องผ่านกระบวนการชั้นพนักงานสอบสวน, อัยการ, จนถึงศาลยุติธรรมต่อไป

พรก.ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2018 กำหนดให้กิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินคริปโตและโทเค็นต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตก่อนประกอบกิจการ

Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศฉบับ 18/2564 สั่งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ออกประกาศ กธ. 18/2564 กำหนดเงื่อนไขสำหรับการนำโทเค็นหรือเหรียญต่างๆ มาซื้อขายบนกระดานที่ได้รับอนุญาต โดยเพิ่มเงื่อนไขห้ามซื้อขายโทเค็น 4 ประเภท ได้แก่

Pages