Tags:

สัมภาษณ์รอบนี้เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง Blognone กับ DuoCore ครับ โดยทาง Blognone จะรวบรวมคำถามด้วยวิธีแบบเดิมคือให้ผู้อ่านมีส่วนร่วม จากนั้นทีม DuoCore จะคัดเลือกคำถามแล้วทำการสัมภาษณ์ออกทางรายการครับ (ไว้รายการออกแล้วผมจะเอาวิดีโอตามมาแปะไว้ให้)