Tags:

งานดีๆแบบนี้ขอเชิญนักพัฒนาเว็บทั้งหลายเข้าร่วมครับ
ขออนุญาตตัดรายละเอียดจากเว็บมาเลย

งาน Thailand Next Web Apps คืออะไร?

งาน Thailand Next Web Apps (TNWA) เป็นงานสัมนาแบบเปิดกว้าง (unconference) ในภาษาไทยและอังกฤษ เน้นเป้าหมายไปที่การรวมกลุ่มของเว็บโปรแกรมเมอร์, เว็บดีไซน์เนอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บ ให้ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดโอกาสให้บริษัทหน้าใหม่ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

ใครควรจะสนใจงานนี้?

Pages