Tags:
Node Thumbnail

Greg Abbott ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสส่งจดหมายถึงรองผู้ว่าการรัฐ Dan Patrick โฆษกรัฐ Dade Phelan รวมทั้งผู้นำเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนห้ามใช้ TikTok บนอุปกรณ์ของรัฐบาล โดยจะได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที เนื่องจากมีความกังวลว่า TikTok จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งไปให้พรรคคอมมิวนิสต์ของจีน

Abbott ยังสั่งให้กรมความปลอดภัยสาธารณะและกรมทรัพยากรสารสนเทศของรัฐเท็กซัสร่วมกันพัฒนาแบบจำลองแผนการจัดการกับช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลจากการใช้งาน TikTok บนอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับรัฐอื่น ๆ ด้วย

Tags:
Node Thumbnail

Ken Paxton อัยการสูงสุดรัฐเท็กซัสยื่นฟ้อง Google กล่าวหาว่าบริษัทละเมิดกฎหมายรัฐโดยการเก็บข้อมูลชีวมิติ (biometric) ซึ่งนับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวที่ต้องขออนุญาตผู้ใช้แยกจากการขอข้อมูลส่วนบุคคลปกติ

คำฟ้องระบุว่า Google ใช้ฟีเจอร์ใน Google Photos, Google Assistant และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Nest เพื่อเก็บข้อมูลใบหน้าและการจดจำเสียงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อย่างครบถ้วน และยังนำข้อมูลไปใช้สำหรับจุดประสงค์ทางการค้า เช่น การพัฒนาอัลกอริธึมของปัญญาประดิษฐ์หรือการขายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล