Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการการค้าของสหรัฐ (FTC) สั่งให้บริษัทด้านโซเชียลและวิดีโอออนไลน์ยอดนิยม 9 ราย ได้แก่ Amazon (Twitch), ByteDance (TikTok), Discord, Facebook, Reddit, Snapchat, Twitter, WhatsApp, YouTube รายงานวิธีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ ตามรอย วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ตัดสินใจเลือกแสดงโฆษณา วัดผล ฯลฯ แล้วส่งกลับมายัง FTC ภายใน 45 วัน

FTC ไม่ได้ระบุชัดว่าข้อข้อมูลนี้ไปทำอะไรแบบเจาะจง แต่ก็แสดงให้เห็นว่า FTC กำลังเข้ามาสอบสวนพฤติกรรมทางธุรกิจของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่เหล่านี้ ซึ่งท่าทีของ FTC ช่วงหลังชัดเจนว่าต้องการเข้ามากำกับดูแลในประเด็นต่างๆ อย่างใกล้ชิดกว่าเดิม ดังที่เห็นจากคดีล่าสุดที่ FTC ฟ้องร้อง Facebook ว่าผูกขาดตลาดโซเชียล

ที่มา - FTC, CNBC, ภาพจาก FTC

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: xyz123 on 15 December 2020 - 21:52 #1189933
xyz123's picture

ข่าวต่อมา

WhatsApp ชี้ FTC บังคับให้รายงานวิธีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ถือเป็นสองมาตรฐาน เพราะ Apple (iMessage) ไม่ต้องทำ

:p

By: digitalecom on 16 December 2020 - 17:21 #1190092

ประเทศไทยยังคงอีกนานกว่าจะมีหน่วยงานนี้