Tags:
Node Thumbnail

Amazon เปิดตัวบริการสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นผ่านระบบการรักษาทางไกล (telemedicine) ในชื่อว่า Amazon Care เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ล่าสุดตอนนี้ Amazon ได้ลูกค้ารายใหญ่คือ Hilton เชนโรงแรมของสหรัฐฯ เข้ามาเป็นลูกค้ารายสำคัญของบริการนี้

Amazon Care ให้บริการด้านสุขภาพหลากหลาย ตั้งแต่การส่งข้อความหรือวิดีโอคอลคุยกับแพทย์ และให้บริการถึงบ้านในบางเมือง โดย Amazon เริ่มทดลองให้บริการกับพนักงานของตัวเองเป็นกลุ่มแรกตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว และเพิ่งจะเริ่มทำการตลาดบริการนี้อย่างจริงจังในสหรัฐฯ ครบทั้ง 50 รัฐในช่วงกลางปีที่ผ่านมา

Tags:
Node Thumbnail

Doctor Anywhere แอปการแพทย์ทางไกล (telemedicine) จากสิงคโปร์ ที่เปิดให้บริการในไทยด้วย เข้าซื้อแอป Doctor Raksa หรือ Raksa สตาร์ทอัพแอปการแพทย์ทางไกลของไทย โดยไม่เปิดเผยจำนวนเงิน

Raksa เป็นแอปการแพทย์ทางไกล ให้บริการในประเทศไทย มีบริการให้คำปรึกษาออนไลน์โดยแพทย์ จัดใบสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมข้อมูลสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้คำปรึกษาทางออนไลน์โดยเภสัชกร และจัดยาจากใบสั่งยาแบบต่อเนื่อง คล้ายคลึงกับ Doctor Anywhere

Tags:
Node Thumbnail

JD Health ธุรกิจด้านสุขภาพของ JD.com ประกาศเพิ่มบริการใหม่ JD Pet Hospital เพื่อให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงในแบบ O2O ครบวงจร

บริการ JD Pet Hospital มีสัตวแพทย์ในระบบมากกว่า 3 พันคน ให้บริการคำปรึกษาทั้งผ่านการแชต, การส่งรูปภาพ และวิดีโอคอล ตลอด 24 ชั่วโมง เน้นไปที่สัตว์เลี้ยงอย่าง สุนัข แมว รวมถึงสัตว์เลี้ยงอื่น รวมทั้งให้บริการออกใบสั่งยา หรือนัดหมายเพื่อตรวจรักษาอาการ

Tags:
Node Thumbnail

AIS ประกาศตั้งศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Lab ดึงนักวิจัยมาพัฒนาหุ่นยนต์ด้านการแพทย์, ระบบ 5G Telemedicine, โซลูชันงานบริการทางการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทย

ผลลัพธ์ของ AIS Robotic Lab จะขึ้นกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล ตัวอย่างผลงานที่เสร็จแล้วคือ

  • หุ่นยนต์ Telemedicine ชื่อ Robot for Care ช่วยคัดกรองคนไข้ด้วยการวัดอุณหภูมิ thermoscan ตอนนี้พัฒนาเสร็จแล้ว 21 ตัว จะนำส่งให้โรงพยาบาล 20 แห่งใช้งาน
  • ระบบปรึกษาทางไกลด้วย video call

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ AIS