Tags:
Node Thumbnail

JD Health ธุรกิจด้านสุขภาพของ JD.com ประกาศเพิ่มบริการใหม่ JD Pet Hospital เพื่อให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงในแบบ O2O ครบวงจร

บริการ JD Pet Hospital มีสัตวแพทย์ในระบบมากกว่า 3 พันคน ให้บริการคำปรึกษาทั้งผ่านการแชต, การส่งรูปภาพ และวิดีโอคอล ตลอด 24 ชั่วโมง เน้นไปที่สัตว์เลี้ยงอย่าง สุนัข แมว รวมถึงสัตว์เลี้ยงอื่น รวมทั้งให้บริการออกใบสั่งยา หรือนัดหมายเพื่อตรวจรักษาอาการ

JD Pet Hospital บอกว่ามีแผนต่อยอดบริการนี้ไปสู่ด้านอื่นสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย เช่น กลุ่มสัตว์เลี้ยงพิเศษ (exotic pets), การฝึกฝนสัตว์เลี้ยง, โปรแกรมควบคุมอาหารสัตว์เลี้ยง ไปจนถึงการรักษาสัตว์เลี้ยงด้วยแพทย์แผนจีน ขณะที่ฝั่ง JD.com มองว่าบริการส่วนนี้สามารถเสริมกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่นการขายอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับสุขภาพ รวมทั้งธุรกิจสัตว์เลี้ยงเองก็มีการเติบโตสูง ทั้งนี้มีข้อมูลว่าประชากรสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมว มีมากกว่า 100 ล้านตัวในจีน ณ ปี 2020 มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลราว 1,500 หยวนต่อปีต่อตัว

ที่มา: JD.com

alt="JD Pet Hospital"

Get latest news from Blognone