คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Tags:
Node Thumbnail

ตามรัฐธรรมนูญปี 40 กำหนดให้ประเทศไทยต้องมีองค์กรกำกับดูแลคลื่นความถี่ 2 องค์กรคือ กทช. และ กสช. ซึ่งสามารถตั้งสำเร็จได้แค่ กทช.

พอมาถึงรัฐธรรมนูญปี 50 ได้แก้ปัญหานี้โดยระบุว่ามีเพียงองค์กรเดียวคือ กสทช. ซึ่งจำเป็นต้องมี พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูและวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... ซึ่งปัจจุบันผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และอยู่ในชั้นของวุฒิสภา โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้กำหนดให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ (เช่น ทหาร หรือรัฐวิสาหกิจ) ต้องคืนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของคลื่นมาให้ กสทช. เพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ด้วยการประมูล

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากภารกิจของ กทช. ขาดช่วงไประยะหนึ่ง เพราะคณะกรรมการชุดก่อนหมดวาระ ต้องจับฉลากออกและสรรหากรรมการใหม่บางส่วน ตอนนี้คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เรียบร้อย พร้อมทำงานต่อ

วันนี้ (2 มี.ค.) เป็นวันเริ่มงานวันแรกของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมชุดใหม่ ซึ่งก็ไฟแรงเริ่มประชุมทันที สิ่งที่ กทช. ชุดใหม่ได้ประกาศต่อสื่อคือ จะเร่งการออกใบอนุญาต 3G, WiMax รวมถึงติดตามการดำเนินงานของ number portability ด้วย ในกรณีของ 3G นั้นคาดว่าภายใน 3 เดือนจะสามารถเริ่มเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาได้

Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานคณะกรรมการ) มีมติ มอบหมายให้ กทช. หารือกับสำนักงานกฤษฎีกา พิจารณาข้อกฏหมาย เกี่ยวกับอำนาจของ กทช. ในการออกใบอนุญาต 3G โดยสำทับว่า ถ้ามีข้อขัดข้อง จะเชิญคณะกรรมการกฤษฎีกามาชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี

สรุปแล้วคือ รัฐบาลสั่งให้ กทช. ไปดูข้อกฏหมายเพิ่มนั่นเอง ทั้งๆที่เคยประกาศว่าเรื่องการทำ 3G ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ กทช. (ดูได้ในข่าวเก่าด้านล่าง) และ กทช. ก็ทำประชาพิจารณ์กันมานานแล้ว

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เหตุ 3G ไม่คืบ กทช. อ้าง ถูกโจมตีว่าเปิดประมูลใบอนุญาต 3G เร็วเกินไป ซัดองค์การโทรศัพท์ การสื่อสาร และการคลัง ต้นเหตุทำชาติเสียผลประโยชน์

จากงานสัมมนา "โอกาสและอุปสรรค 3จี ในประเทศไทย" ซึงจัดโดยหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ กรรมการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกล่าวว่า การเปิดบริการ 3G ยืดเยื้อมานานทำให้ประเทศชาติเสียหายมาก แต่ กทช. กลับถูกตั้งข้อสงสัยที่มีการรีบเร่งประมูลเมื่อกรรมการบริหารส่วนหนึ่งกำลังจะพ้นวาระ

Tags:
Node Thumbnail

จากประเด็นข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และการขยายกรอบเอกชนเพื่อยื่นเอกสาร ส่งผลให้การประมูล 3G เลื่อนไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2553

นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) กล่าวว่าคณะกรรมการของกทช. จะหารือและทำหนังสือยื่นสอบถามประเด็นข้อกฎหมายไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้กฎหมายแทนการถามกฤษฎีกา และการขยายกรอบระยะเวลาของการส่งเอกสารเข้าร่วมประมูล 3G ของเอกชนที่อาจขยายเป็น 45 หรือ 60 วัน จะส่งผลให้การเปิดประมูลต้องเลื่อนออกไปปีหน้า จากเดิมที่กำหนดไว้ปลายปี 2552

ไป 4G เหมือนท่านมาร์ค บอกเลยครับ ผมรอได้

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากมีข่าวไปว่ากระทรวงไอซีทีไม่พอใจที่ กทช. เขียนเงื่อนไขการประมูลความถี่ 3G จำกัดไม่ให้ทีโอทีและ กสท (ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 100% ทั้งคู่ แต่อยู่ใต้การกำกับดูแลของไอซีที) เข้าร่วมประมูล และส่งผลให้ ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เข้าร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (5 ต.ค.) เพื่อให้เลื่อนการประมูล 3G ออกไป

คำตอบของนายกฯ คือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ กทช. และการประมูล 3G ไม่ควรล่าช้าไปกว่านี้อีกแล้ว เพราะมีผลต่อเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ถ้าช้าอีกควรเลิกใช้ 3G ไปเลย และมองไปถึงเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านั้นแทน

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่รอกันมานานแสนนาน ทาง กทช.​ ได้ออกมาบอกว่าภายในสามเดือนหลังจากนี้ ผู้ใช้สามารถที่จะเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยเก็บหมายเลขเดิมที่ใช้อยู่ได้แล้ว

แต่ AIS ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของประเทศกลับบอกว่าระยะเวลาสามเดือนนั้นเป็นไปไม่ได้ทางปฏิบัติ เพราะว่าผู้ให้บริการยังจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักกับระบบการโอนเลขหมาย รวมไปถึงการติดตั้งและทดสอบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงการให้บริการลูกค้าอีกด้วย

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ทาง กทช.​เองก็ได้บอกว่าหลังจากเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป หากผู้ให้บริการไม่ยอมโอนเลขหมายให้ตามที่ผู้บริโภคต้องการอาจจะต้องได้รับโทษ

Tags:
Node Thumbnail

ใกล้เข้ามาแล้วครับกับประกาศการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability: MNP) หนึ่งในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2553) ล่าสุดทาง กทช. ได้เปิดให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ภายหลังจากที่ข่าวเงียบหายไปนานตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ในร่างประกาศจะมีการเขียนถึงขั้นตอนปฏิบัติของผู้ให้บริการและของผู้ใช้บริการว่าถ้าหากต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการจะต้องทำอย่างไรบ้างและกรณีใดบ้างที่ไม่สามารถทำการโอนเลขหมายได้ ผมขอสรุปสั้นๆ ในประเด็นสำคัญไว้ดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ของฟิลิปปินส์ ประกาศว่าจะให้เวลาแก่บริษัทโทรคมนาคมภายในประเทศ 10 วันเพื่อยื่นแบบร่างคำขอเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้บริการสื่อสารไร้สาย 3G เป็นรายที่ 5 ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก กทช.ฟิลิปปินส์ จะนำร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ใบอนุญาต 3G ใหม่มาใช้แทนหลักเกณฑ์เดิมที่เป็นระบบการให้คะแนนเต็ม 30 คะแนน (30-point ranking system) โดยหลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประมูลต้องผ่านการพิจารณาทั้งด้านกฎหมาย การเงิน และเทคนิค

Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NTC) หรือ กทช. ของฟิลิปปินส์ เตรียมประกาศใช้กฎเกณฑ์และระเบียบใหม่เพื่อบริหารจัดการการต่อเชื่อมโครงข่ายระหว่างกัน (interconnection) ของบรรดาผู้ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศราวมกราคม 2552 เพื่อพยายามลดหรือจำกัดการดำเนินการต่างๆที่ปิดกั้นการแข่งขันกันและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในแนวทางปฏิบัติของผู้ให้บริการโทรคมนาคมด้วยกันเอง

นาย ยอร์จ วี. ซาเมียนโต (Jorge V Sarmiento) รองคณะกรรมการฯ เปิดเผยว่า สำนักงานได้จัดทำรายละเอียดของกฎเกณฑ์ใหม่เสร็จแล้วซึ่งบังคับบรรดาผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกรายยินยอมให้ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถเข้าถึงโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบ และลูกค้าของตนได้ตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

Pages