Tags:
Node Thumbnail

โทรจันดังกล่าวชื่อ Troj/Qhost-AC ถูกแทรกมากับ keygen ที่ติดมากับซอฟต์แวร์เถื่อน โดยแทนที่จะได้คีย์สำหรับปลดล็อคโปรแกรม แต่กลับถูกแก้ไข hosts ไฟล์แทน โดยเปลี่ยนค่าของโดเมน The Pirate Bay, Suprbay และ Mininova ให้ชี้ไปยัง 127.0.

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ผู้ใช้ Firefox ที่ดาวน์โหลดส่วนขยายภาษาเวียดนามมีความเสี่ยงที่จะติดโทรจัน หลังจากมีการเปิดเผยว่า ส่วนขยายภาษาเวียดนาม ที่ปล่อยให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ Mozilla มีโทรจันแฝงมาด้วย และมีคนดาวน์โหลดไปแล้ว กว่า 16,000 คน

ยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัดว่าโทรจันตัวนี้ชื่ออะไร แต่พบว่ามีผู้ใช้รายงานว่าเป็นโทรจันชื่อHTML.Xorer

ในเบื้องต้น Mozilla ไม่ได้สงสัยว่านาย Jasper Thai ผู้เขียนส่วนขยายนี้จะเป็นผู้สร้างโทรจัน หรือตั้งใจเผยแพร่ด้วยตัวเอง แต่อาจจะเป็นการที่เครื่องของนาย Jasper Thai ติดโทรจันนี้
และเจ้าโทรจันก็แพร่ตัวเองผ่านไฟล์ HTML ทั้งหมดในเครื่อง และบังเอิญติดมากับส่วนขยายภาษาเวียดนาม ที่เขาเผยแพร่ด้วย

Tags:
Topics: 

ในที่สุด สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง Malware บน iPhone ก็ปรากฏออกมาจนได้ เมื่อเด็กวัย 11 ปี ได้ปล่อยโทรจันตัวแรกของ iPhone ออกมา อย่างไรก็ดีหลายฝ่ายได้ให้ความเห็นว่า โทรจันตัวนี้ยังไม่ร้ายแรงเท่าไรนัก

โทรจันตัวนี้ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเจาะจงโจมตีเฉพาะเครื่อง iPhone ที่ถูกปลดล๊อก เพื่อให้สามารถลงโปรแกรมได้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้มันได้ถูกซ่อนรวมมากับ package ที่ชื่อว่า "iPhone Firmware 1.1.3 prep" หรืออีกชื่อคือ "113 prep" โดยอ้างให้ผู้ใช้ ต้องทำการติดตั้งก่อนที่จะอัพเกรด firmware ของเครื่องไปเป็นเวอร์ชั่น 1.1.3

Pages