Tags:
Node Thumbnail

สรรพากรชี้แจงแนวทางปรับเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีคริปโตเพิ่มเติม จากที่ระบุก่อนหน้านี้ หลังรับฟังแนวคิดจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางสามสิ่งหลักที่เตรียมปรับปรุง คือ “ทำให้ชัด ผ่อนปรน มองอนาคต” สรุปคร่าวๆ แต่ละหัวข้อได้ดังนี้

ทำให้ชัด เป็นหัวข้อชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับการคำนวณเงินได้ต่างๆ

  1. เตรียมจัดประเภทเงินได้ให้ชัดเจน ระบุประเภทเงินได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุมกำไร/รายได้จากการโอน/ผลประโยชน์อื่นจากสินทรัพย์ดิจิทัล
  2. วิธีคำนวณต้นทุนจะใช้สองวิธีคือ First In First Out (FIFO) และถัวเฉลี่ย (Moving Average) โดยอาจเปลี่ยนวิธีได้ในปีถัดไป
  3. การวัดมูลค่าสินทรัยพ์ดิจิทัล จะวัด ณ เวลาที่ได้มา หรือวัดเป็นราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มา

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะมีคู่มือการชำระภาษีของผู้มีเงินได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลออกมาเผยแพร่เพิ่มเติมภายในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ผ่อนปรน การดำเนินการผ่อนปรนต่างๆ จากสรรพากรที่สามารถทำได้ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน

  1. เตรียมออกกฎกระทรวงให้นำกำไรมาหักกลบขาดทุนได้ในปีเดียวกัน แต่จะเข้าเงื่อนไขเฉพาะ Exchange ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ก.ล.ต. เท่านั้น
  2. เรื่องภาษี หัก ณ ที่จ่าย เพราะธุรกรรมที่ทำผ่าน Exchange ไม่สามารถระบุตัวผู้รับเงิน และไม่ทราบจำนวนเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายได้ จึงทำให้ไม่ครบองค์ประกอบภาษี และไม่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
  3. ภาษี VAT สรรพากรจะเสนอพระราชกฤษฎีกาให้ยกเว้น VAT สำหรับธุรกรรมที่ทำผ่าน Exchange ที่อยู่ใต้การควบคุมของ ก.ล.ต.

มองอนาคต

กรมสรรพากรจะหารือกับชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เชิงนโยบายในอนาคต ในการแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสม เช่นการแก้ประมวลเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการเปลี่ยนประเภทการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ (Financial Transaction Tax) สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ โดยจะดูความเหมาะสมและบริบทอีกครั้ง

No Description

หลักๆ แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดูจะทำให้ Exchange ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ก.ล.ต. ในประเทศไทยกลับมาน่าดึงดูดอีกครั้ง เพราะเป็นการใช้งาน Exchange ที่ถูกกฎหมาย ไม่ต้องระแวงตอนโอนเงินจาก Exchange นอกกลับเข้ามาในประเทศ และสามารถหักกลบกำไรขาดทุนได้ ได้รับการยกเว้น VAT และยังไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในช่วงนี้

ที่มา - กรมสรรพากร

Get latest news from Blognone

Comments

By: Ponllask
iPhone
on 28 January 2022 - 16:39 #1238933
Ponllask's picture

ถ้าแบบโอเคนะพอรับได้อยู่เฉพาะในระบบเท่านั้น

By: IDCET
Contributor
on 28 January 2022 - 16:59 #1238937

อันนี้โอเค ยอมรับได้ ถ้าแลกเปลี่ยนในระบบและอยู่ภายใต้ กลต. แต่ถ้าแลกเปลี่ยนข้างนอกก็โดนหักภาษีเต็มหน่วยเหมือนเดิมไป ก็เลือกเอาครับ


I did not care everything. It's MY WAY to do whatever I want.

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 28 January 2022 - 17:10 #1238940
KuLiKo's picture

อันนี้มันกึ่งๆ ขัดขาไบแนนซ์ด้วยบ่นิ

By: checkmate95
ContributorAndroid
on 28 January 2022 - 18:11 #1238949 Reply to:1238940
checkmate95's picture

ทำถูกแล้วครับไม่งั้นก็จะเป็นช่องทางให้เกิดการฟอกเงิน ไม่งั้นก็ต้องมาทำเรื่องให้ถูกกฏหมายและควบคุมโดย กลต

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 28 January 2022 - 17:14 #1238942
TeamKiller's picture

พอขาลง ก็ยอมเลย เหรอ

By: modernelf on 28 January 2022 - 18:50 #1238954

มันก็ควรเป็นแบบนี้แหละ วิธีก่อนหน้ามันน่าเกลียดเกินไป

By: tpekws on 28 January 2022 - 19:24 #1238959

แล้วนี่นัักเทรดที่ไม่เคยเทรดในเว็บไทยอยู่แล้วนี่จะกระทบอะไรไหมหรือว่ายังเป็นช่องโหว่อยู่

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 29 January 2022 - 06:46 #1238988 Reply to:1238959
nessuchan's picture

เทรดน่าจะไม่เป็นไร แต่ถ้าเอาเงินเข้าไทยก็น่าโดนครับ

By: ash_to_ash
AndroidWindows
on 29 January 2022 - 11:07 #1239001 Reply to:1238959

ก็เหมือนลงทุนในหุ้น ตปท. ครับ อันนี้เหมือนเคยเคลียร์ไปรอบละ
และคงยากที่จะทำเหมือน service tax เพราะ หลายๆประเทศไม่นับ
เป็น asset ด้วย การทำ legalize ก็คือการยอมรับอย่างนึง

By: tpekws on 29 January 2022 - 16:28 #1239026 Reply to:1239001

คือหักแค่เอาเข้าบัญชีไทยใช่ไหมครับ

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 29 January 2022 - 01:59 #1238986
Jonathan_Job's picture

"ผ่อนปรน" <<<<<<<<<<

By: mskmktx on 30 January 2022 - 19:44 #1239113

งั้นก็โอนเหรียญจากนอกเข้า...