Tags:
Node Thumbnail

จากกรณีที่แอปเปิลเรียกเปลี่ยนแบตเตอรี่ MacBook Pro 15 นิ้วรุ่นที่มีปัญหา จนหน่วยงานด้านการบินทั้งของสหรัฐและยุโรปไม่เว้นแม้แต่การบินไทย ที่ห้ามเครื่องที่เข้าข่ายและยังไม่เปลี่ยนแบตขึ้นเครื่องเด็ดขาด ไม่ว่าจะแครี่ออนหรือโหลด

ทว่าสายการบิน Virgin Australia ออกมาตรการเด็ดขาดที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งตรวจสอบ ด้วยการสั่งห้าม MacBook ทุกรุ่นไม่เกี่ยงว่าเข้าข่ายมีปัญหาหรือไม่ โหลดเข้าใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด แต่ยังอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้อยู่

ที่มา - 9to5Mac

Tags:
Node Thumbnail

เวอร์จิน แอตแลนติก สายการบินสัญชาติอังกฤษ เริ่มทดสอบให้พนักงานบริการลูกค้าที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้าชั้น Upper Class ขึ้นไปที่เข้ามาท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ใช้ Google Glass ของกูเกิลหรือ SmartWatch 2 ของโซนี่ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า

สายการบินอธิบายว่า เมื่อลูกค้าลงจากรถลีมูซีนแล้ว พนักงานที่สวมใส่อุปกรณ์นั้นจะเริ่มกระบวนการเช็คอินโดยทันที ในเวลาเดียวกันพนักงานนั้นก็สามารถให้ข้อมูลล่าสุดของเที่ยวบินที่ลูกค้าจะเดินทาง สภาพอากาศ และอีเวนต์ในท้องถิ่นที่ลูกค้าจะเดินทางไป รวมถึงสามารถแปลข้อมูลภาษาต่างประเทศผ่านอุปกรณ์สวมใส่นั้นได้ นอกจากนั้นในอนาคตอุปกรณ์สวมใส่ได้นี้จะสามารถให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าชื่นชอบแก่พนักงานได้