Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มบริษัท Sea ซึ่งมี Garena และ Shopee อยู่ในเครือ รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2020 รายได้รวมทุกธุรกิจเพิ่มขึ้น 98.7% หรือเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน เป็น 1,212.16 ล้านดอลลาร์ มีกำไรขั้นต้น 407.58 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิแบบ GAAP 425.3 ล้านดอลลาร์

กลุ่มสื่อบันเทิงดิจิทัล (Garena) มีรายได้ 569.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 72.9% จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มเป็น 572.4 ล้านบัญชี จำนวนผู้ใช้งานที่เสียเงินมี 65.3 ล้านบัญชี หรือคิดเป็น 11.4% ของผู้ใช้งานทั้งหมด มี Free Fire เป็นเกมเด่นต่อไปอีกไตรมาส

Tags:
Node Thumbnail

Sea กลุ่มบริษัทที่มี Garena และ Shopee อยู่ในเครือ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2020 รายได้รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้น 93.4% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน เป็น 1,287.2 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 393.5 ล้านดอลลาร์

กลุ่มสื่อบันเทิงดิจิทัล (Garena) รายได้เพิ่มขึ้น 61.6% เป็น 716.2 ล้านดอลลาร์ มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 61.0% เป็น 499.8 ล้านบัญชี และเกม Free Fire ทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง โดยมีผู้เล่นเกมภายในวันเดียวกันรวมมากกว่า 100 ล้านบัญชี

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Shopee) รายได้รวมเพิ่มขึ้น 187.7% เป็น 510.6 ล้านดอลลาร์ จำนวนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเป็น 615.9 ล้านคำสั่ง และมียอดขายสุทธิ (GMV) แตะ 8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 109.9%

Tags:
Node Thumbnail

Sea กลุ่มบริษัทแม่ของ Garena และ Shopee รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 ปี 2020 รายได้รวมทั้งกลุ่ม เพิ่มขึ้น 57.9% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 913.9 ล้านดอลลาร์ EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย-ภาษี-ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) ขาดทุน 69.9 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 280.8 ล้านดอลลาร์

กลุ่มธุรกิจสื่อบันเทิง (Garena) รายได้เพิ่มขึ้น 30.3% เป็น 512.4 ล้านดอลลาร์ มี EBITDA 298.4 ล้านดอลลาร์ จำนวนผู้ใช้งานในไตรมาส (QAUs) เพิ่มขึ้นเป็น 402.1 ล้านบัญชี อีกไฮไลท์คือเกม Free Fire ที่ Garena พัฒนาขึ้นเอง จำนวนผู้เล่นภายในวันเดียวสูงสุดทำสถิติใหม่มากกว่า 80 ล้านคน

Tags:
Node Thumbnail

Sea กลุ่มบริษัทแม่ของ Garena และ Shopee รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2019 มีรายได้รวมทั้งกลุ่ม 909.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 133.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย-ภาษี-ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) ขาดทุน 104.9 ล้านดอลและขาดทุนสุทธิ 281.9 ล้านดอลลาร์

กลุ่มธุรกิจสื่อบันเทิงดิจิทัล (Garena) มีรายได้ 479.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 107.4% จำนวนผู้ใช้งานในไตรมาส (QAUs) เพิ่มขึ้นเป็น 354.7 ล้านบัญชี มีจำนวนผู้ใช้งานแบบเสียเงิน 9.4% ของผู้ใช้งานรวม

Tags:
Node Thumbnail

Garena ผู้จัดจำหน่ายเกมออนไลน์รายใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภายใต้บริษัท Sea Limited) ประกาศซื้อ Phoenix Labs สตูดิโอเกมอิสระจากแคนาดา เจ้าของผลงาน Dauntless เกม action RPG แนวล่ามอนสเตอร์แบบ co-op บนพีซีและคอนโซล

Phoenix Labs ก่อตั้งเมื่อปี 2014 ที่เมืองแวนคูเวอร์ โดยอดีตพนักงานจาก Riot Games มีผลงานเกมแรกคือ Dauntless ที่เปิดตัวในปี 2016 และเปิดให้เล่นจริงในปี 2019 และมีผู้เล่นมากกว่า 20 ล้านคนแล้ว ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานกว่า 100 คน กระจายอยู่ตามสำนักงานในแวนคูเวอร์ ซีแอทเทิล ซานฟรานซิสโก

Tags:
Node Thumbnail

Zhou Junjie หัวหน้าฝ่ายธุรกิจของ Shopee ให้สัมภาษณ์กับ South China Morning Post ถึงความสำเร็จของ Shopee ที่เป็นอีคอมเมิร์ซอันดับ 1 เมื่อวัดจากจำนวนทราฟิกผู้เข้าชม ตลอดจนแอปมียอดดาวน์โหลดสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Shopee เริ่มให้บริการในช่วงต้นปี 2015 เท่ากับอายุของอีคอมเมิร์ซรายนี้ยังไม่ครบ 4 ปี โดย Zhou บอกว่าเมื่อย้อนไปตอนนั้นบริษัทสนใจเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ เพราะเห็นโอกาสเติบโตหลายอย่าง รวมทั้งผู้เล่นในตลาดเดิมก็ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ Shopee เห็นว่าเป็นโอกาสในภูมิภาค ซึ่งคือการเน้นการขายผ่านแอปบนมือถือ

Tags:
Node Thumbnail

Sea กลุ่มบริษัทแม่ของ Garena และ Shopee รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3 ปี 2019 รายได้รวม 763.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 214.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 และมี EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย-ภาษี-ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) ขาดทุน 30.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากปีก่อน สุทธิแล้วขาดทุน 175.1 ล้านดอลลาร์

กลุ่มธุรกิจสื่อบันเทิงดิจิทัล (Garena) รายได้เพิ่มขึ้น 212% เป็น 451.0 ล้านดอลลาร์ EBITDA 266.0 ล้านดอลลาร์ จำนวนผู้ใช้งานในไตรมาส (QAUs) เพิ่มขึ้นเป็น 321.1 ล้านบัญชี ส่วนจำนวนผู้ใช้งานแบบเสียเงินเพิ่มเป็น 29.2 ล้านบัญชี

Tags:
Node Thumbnail

Sea กลุ่มบริษัทแม่ของ Garena และ Shopee รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2019 รายได้รวม 436.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 137.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 280.1 ล้านดอลลาร์

Shopee มียอดขายสุทธิ (GMV) 3,827.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 72% จำนวนคำสั่งซื้อ 246.3 ล้านออเดอร์ เพิ่มขึ้น 93% คิดเป็นรายได้เฉพาะส่วนธุรกิจ 165.7 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลที่รายงานเพิ่มเติมคือ Shopee ในไต้หวันมีผลประกอบการ EBITDA ที่เป็นบวกแล้ว ขณะที่อินโดนีเซียยังคงเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ Shopee โดยมีคำสั่งซื้อมากกว่า 110 ล้านออเดอร์ในไตรมาสที่ผ่านมา

Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มบริษัท Sea ซึ่งมีบริษัทในเครือที่หลายคนคุ้นชื่อดีอย่าง Garena, AirPay และ Shopee ประกาศออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ American Depositary Shares (ADS) จำนวน 60 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 22.5 ดอลลาร์ และหุ้นเพิ่มเติมสำหรับผู้รับประกันการจำหน่าย (อันเดอร์ไรท์) อีก 9 ล้านหุ้น ซึ่งหากขายได้หมด Sea จะได้เงินเพิ่มอีกราว 1,500 ล้านดอลลาร์ หรือมากกว่า 47,000 ล้านบาท

Tags:
Node Thumbnail

Sea กลุ่มบริษัทแม่ของ Garena และ Shopee ออกรายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ปี 2018 รายได้รวมทั้งกลุ่มบริษัท 389.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 136.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเพิ่มขึ้น 60.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2018 โดยขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 321.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมาจากการเติบโตของ Shopee ทำให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องปรับเพิ่มขึ้นตามด้วย

Tags:
Node Thumbnail

Sea Limited กลุ่มบริษัทของ Garena และ Shopee รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2018 มีรายได้รวมทั้งกลุ่ม 242.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 60.1% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเพิ่มขึ้น 10.6% จากไตรมาสที่ 2/2018 ขาดทุนสุทธิ 218.0 ล้านดอลลาร์

Shopee ยังคงเติบโตสูงต่อเนื่อง ไตรมาสนี้มียอดขายสุทธิ (GMV) 2,690.9 ล้านดอลลาร์ โต 153% คิดเป็นจำนวนคำสั่งซื้อ 158.5 ล้านคำสั่ง และ Shopee ยังทำสถิติใหม่อีกครั้งในเทศกาลลดราคา 11.11 ที่ผ่านมา ทั้งนี้อินโดนีเซียถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ Shopee โดยมีคำสั่งซื้อเฉพาะประเทศนี้ 63.7 ล้านคำสั่ง เฉลี่ย 7 แสนคำสั่งซื้อต่อวัน โดย Shopee บอกว่าจากฐานส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ Shopee อินโดนีเซียต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม

Tags:
Node Thumbnail

Sea บริษัทแม่ของ Garena, Shopee และ AirPay รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2018 รายได้รวม 219.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 71% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 250.8 ล้านดอลลาร์

กลุ่มธุรกิจความบันเทิงดิจิทัล (Garena) ที่ถือเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของ Sea มีรายได้เพิ่มขึ้น 19% เป็น 139.1 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Garena ได้รับผลกระทบจากผู้เล่นเกมในเวียดนาม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบัตรเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศ ทำให้รายได้ลดลงที่นั่นเล็กน้อย ส่วนกำไรเฉพาะส่วนนี้อยู่ที่ 48.6 ล้านดอลลาร์

Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มบริษัท Sea ที่มี Garena, Shopee และ AirPay อยู่ในเครือ รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 รายได้รวมทั้งกลุ่ม 197.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 81.2% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และเพิ่มขึ้น 19.8% จากไตรมาสที่ 4/2017 และขาดทุนสุทธิ 216.2 ล้านดอลลาร์

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซภายใต้แบรนด์ Shopee มีการเติบโตสูง โดยยอดขายสุทธิ (GMV) อยู่ที่ 1,941.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 199.5% จากจำนวนคำสั่งซื้อ 111.4 ล้านออเดอร์ คิดเป็นรายได้ 33.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง Forrest Li ซีอีโอของ Sea บอกว่า Shopee ยังคงมีส่วนแบ่งที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศที่ทำตลาด

Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มบริษัท Sea ที่มี Garena, Shopee และ AirPay อยู่ในเครือ รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4/2017 รายได้รวม 164.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 72.8% จากช่วงเดียวกันในปี 2016 มีกำไรขั้นต้น 23.5 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 251.6 ล้านดอลลาร์

โดยผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจนั้น Garena (สื่อบันเทิง) มีรายได้ 141.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 59.2% มีจำนวนผู้ใช้งาน 87.8 ล้านคน, Shopee (อีคอมเมิร์ซ) มีรายได้ 9.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 61.6% จากยอดขายสุทธิ (GMV) 1.6 พันล้านดอลลาร์ และ Airpay (เงินดิจิทัล) มีปริมาณการใช้จ่ายรวม 1 พันล้านดอลลาร์

Tags:
Node Thumbnail

หุ้นของ Sea หรือชื่อเดิมที่หลายคนคุ้นว่า Garena ได้ไอพีโอซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้เป็นวันแรก ตามที่บริษัทได้ยื่นเอกสารไฟลิ่งเมื่อเดือนก่อน ที่ราคาหุ้นละ 15 ดอลลาร์ ได้เงินระดมทุนไปได้ 884 ล้านดอลลาร์ โดยราคาหุ้นวันแรกปิดการซื้อขายที่ 16.26 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.40% โดยใช้ตัวย่อ SE (เพราะ SEA มีคนบริษัทอื่นใช้แล้ว)

Tencent ยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตของจีนเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ Sea ซึ่งเกมบนแพลตฟอร์ม Garena ก็มาจาก Tencent ส่วนผลประกอบการของ Sea ในครึ่งปีแรกมีรายได้ 195.5 ล้านดอลลาร์ และยังขาดทุน 165.2 ล้านดอลลาร์

Tags:
Node Thumbnail

Sea หรือชื่อเดิม Garena ได้ยื่นเอกสารไอพีโอเพื่อเตรียมเข้าตลาดหุ้นในอเมริกา โดยคาดจะระดมทุนราว 1 พันล้านดอลลาร์

Sea เปลี่ยนชื่อมาจาก Garena เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังใช้แบรนด์ Garena ในธุรกิจเกมออนไลน์ต่อไป เนื่องจากบริษัทมีการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ อาทิ อีคอมเมิร์ซ Shopee และบริการจ่ายเงิน AirPay

ธุรกิจเกม Garena มีผู้เล่นรวม 40.1 ล้านคน และเป็นผู้ที่เล่นประจำทุกวันถึง 12.9 ล้านคน ทำตลาดอยู่ใน 7 ประเทศคือ อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ไทย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไต้หวัน และสิงคโปร์

ตัวเลขที่น่าสนใจคือ Shopee ซึ่งมีผู้ใช้งาน 5.4 ล้านคน ณ สิ้นปี 2016 ยอดขายรวมกว่า 1.15 พันล้านดอลลาร์ และมีคู่แข่งหลักคือ Lazada

Tags:
Node Thumbnail

ถ้าพูดถึงผู้เล่น Dota 2 โซน SEA ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก หนึ่งในนั้นย่อมต้องมีชื่อของ Chai 'Mushi' Yee Fung กัปตันและผู้ก่อตั้งทีม Fnatic ชุดปัจจุบัน

แต่ล่าสุด ทาง Fnatic ประกาศว่า Mushi แยกทางกับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ตอนนี้ Fnatic เหลือผู้เล่นในทีมเพียง 2 คน คือ Chong Xin 'Ohaiyo' Khoo และ Kim 'Febby' Yong-min