Tags:
Node Thumbnail

Alibaba ประกาศจัดตั้งโปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมโครงการที่ Alibaba สำนักงานในประเทศสิงคโปร์ โดยเน้นผู้กำลังศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก เพื่อมาพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มบริษัท

ความน่าสนใจคือโครงการนี้ของ Alibaba ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Nanyang (NTU), รัฐบาลสิงคโปร์ ตลอดจนบอร์ดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ทำให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีได้ทั้งคนในสิงคโปร์, นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนในสิงคโปร์และได้ Permanent Resident ตลอดจนบุคคลในเงื่อนไขข้างต้นที่เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

Tags:
Node Thumbnail

Lyft บริการแชร์รถที่กำลังเดินหน้าเรื่องรถไร้คนขับ และ Udacity เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ จับมือกันเพิ่มทุนการศึกษาในคอร์สรถไร้คนขับแก่นักเรียนในสหรัฐฯ 400 ทุน เปิดรับสมัครถึง 1 ตุลาคมนี้

ราคาคอร์สรถไร้คนขับระดับนาโนดีกรีของ Udacity ราคา 800 ดอลลาร์ ระยะเวลาเรียน 4 เดือน Lyft ระบุว่า พื้นฐานสำคัญของการสร้างโซลูชันในการให้บริการแก่คนหมู่มากคือความหลากหลาย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ Lyft มอบทุนการศึกษาให้แก่กลุ่มคนที่อาจมีบทบาททางเทคโนโลยีน้อยในสหรัฐฯ

Tags:
Node Thumbnail

No Description

กูเกิ้ลขยายเขตรับสมัครทุนการศึกษาอนุสรณ์แอนนิต้า บอร์ก

ดร. แอนนิต้า บอร์ก อุทิศชีวิตให้แก่การกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยไม่ให้เข้าสู่สายงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

กูเกิ้ลมุ่งมั่นที่จะสานต่อวิสัยทัศน์ของแอนนิต้า และมีความยินดีที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้หญิงให้เป็นหนึ่งในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการแบบอย่างที่ดี และความเป็นผู้นำ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัครได้ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2559

Tags:
Node Thumbnail

โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ การบริโภคข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงหนีไม่พ้นที่จะต้องพึ่งพาสื่อกลางอย่างอินเทอร์เน็ต แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามหลักสูตรการสอนของวงการสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน ยังมีเนื้อหา และรูปแบบการสอนเกี่ยวกับงานสื่อบนอินเทอร์เน็ตน้อยมาก กูเกิลเองก็เติบโตมาพร้อมๆ กับอินเทอร์เน็ตได้เล็งเห็นถึงเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง Associated Press (AP) จัดโครงการทุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการทำสื่อจำพวกสื่อใหม่ และสื่อดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสื่อสารมวลชน โดยมีสมาคมนักข่าวออนไลน์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกนักข่าวออนไลน์มากที่สุดในโลกเป็นผู้ดูแลโครงการ