Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าว Associated Press (AP) รายงานว่า Niantic ผู้พัฒนาเกม Pokemon Go ได้ทำตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ของเมือง Hiroshima ด้วยการนำเอา PokeStop (จุดหรือเสาที่ไปเอาไอเท็มเพิ่ม) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอนุสรณ์สถานรำลึกผู้เสียชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์ของเมืองแล้ว

เจ้าหน้าที่ตัวแทนของเมืองระบุว่า ทางเมืองได้ส่งอีเมลร้องขอกับทาง Niantic ให้นำเอา PokeStop เหล่านี้ ซึ่งตั้งอยู่ในอนุสรณ์สถานออกไป ก่อนเริ่มพิธีการรำลึกถึงผู้เสียชีวิต ซึ่งทางบริษัทได้ตอบกลับมาว่าดำเนินการตามที่ร้องขอแล้ว โดยเป็นช่วงเวลาเพียง 6 ชั่วโมงก่อนเริ่มพิธีเท่านั้น อย่างไรก็ตามตัวสัตว์ในเกม ยังคงปรากฏเป็นระยะในบริเวณอนุสรณ์สถานดังกล่าว

Tags:
Node Thumbnail

Associated Press หรือ AP เป็นองค์กรข่าวไม่หวังผลทางกำไรที่มีที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา ทุกไตรมาสของปี AP จะทำการปรับปรุงหนังสือแนวทางการเขียนข่าว ซึ่งในหนังสือมีส่วนของการเขียนศัพท์เฉพาะด้วย (คล้ายกับที่ Blognone มี Blognone Glossary)

ใน AP Stylebook เล่มใหม่ ซึ่งจะใช้กับการเขียนข่าวของ AP ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 กำหนดให้คำว่า Internet ไม่ต้องเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่

แนวทางนี้มีความน่าสนใจ เพราะในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย การจัดคำว่า "อินเทอร์เน็ต" ไว้เป็นคำนามไม่เฉพาะเจาะจง (ซึ่งตามหลักภาษาอังกฤษไม่ต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่) อาจถือได้ว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลพอสมควร

Tags:
Node Thumbnail

โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ การบริโภคข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงหนีไม่พ้นที่จะต้องพึ่งพาสื่อกลางอย่างอินเทอร์เน็ต แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามหลักสูตรการสอนของวงการสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน ยังมีเนื้อหา และรูปแบบการสอนเกี่ยวกับงานสื่อบนอินเทอร์เน็ตน้อยมาก กูเกิลเองก็เติบโตมาพร้อมๆ กับอินเทอร์เน็ตได้เล็งเห็นถึงเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง Associated Press (AP) จัดโครงการทุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการทำสื่อจำพวกสื่อใหม่ และสื่อดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสื่อสารมวลชน โดยมีสมาคมนักข่าวออนไลน์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกนักข่าวออนไลน์มากที่สุดในโลกเป็นผู้ดูแลโครงการ