Tags:
Node Thumbnail

โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ การบริโภคข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงหนีไม่พ้นที่จะต้องพึ่งพาสื่อกลางอย่างอินเทอร์เน็ต แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามหลักสูตรการสอนของวงการสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน ยังมีเนื้อหา และรูปแบบการสอนเกี่ยวกับงานสื่อบนอินเทอร์เน็ตน้อยมาก กูเกิลเองก็เติบโตมาพร้อมๆ กับอินเทอร์เน็ตได้เล็งเห็นถึงเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง Associated Press (AP) จัดโครงการทุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการทำสื่อจำพวกสื่อใหม่ และสื่อดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสื่อสารมวลชน โดยมีสมาคมนักข่าวออนไลน์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกนักข่าวออนไลน์มากที่สุดในโลกเป็นผู้ดูแลโครงการ

สำหรับโครงการในช่วงปี 2012-2013 จะให้ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งหมดหกทุน แก่นักศึกษาปริญญาตรี หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และมีความสนใจในงานสื่อฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อใหม่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องคิดนวัตกรรมที่ส่งเสริมอุดมคติของสื่อดิจิทัล มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ เพศ และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเน้นในพื้นที่ชนบท และในเมืองเป็นหลัก

สามารถส่งใบสมัครได้แล้ววันนี้ โดยผลการคัดเลือกจะประกาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า (ราวเดือนมีนาคม)

ถึงอย่างนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งรีบสมัครไป เพราะโครงการยังเปิดให้สมัครเฉพาะในสหรัฐฯ คงต้องรอลุ้นให้โครงการปีต่อไปๆ ข้ามน้ำข้ามทะเลไปประเทศอื่นบ้าง ส่วนเงินสำหรับโครงการนี้น่าจะเป็นเงินก้อนเดียวกับที่บริจาคไปเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมนวัตกรรมสื่อจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั่นเอง

ที่มา - Online News Association

ความเห็น : อ่านรายละเอียดโครงการนี้แล้ว พบว่ามัน Geek มากเลยล่ะ - -"

Get latest news from Blognone

Comments

By: Felys
Android
on 17 August 2011 - 23:13 #323273

โจทย์ท้าทายดี

ปล. คนเขียนก็ Geek มากเลยละ