Tags:

หลังจากที่ออกรุ่นเบต้าอยู่ได้ร่วมปี (ข่าวเก่า) วันนี้ Panda Cloud Antivirus ก็ได้หลุดจากสถานะเบต้ามาเป็นรุ่นจริงแล้วครับ

ทวนกันอีกที โปรแกรม Antivirus แจกฟรีตัวนี้นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลุ่มเมฆของ Panda ในการสแกนไวรัส แต่เมื่ออยู่ในสถานะที่ไม่ได้ต่อกับอินเทอร์เน็ต ก็ยังปกป้องไวรัสที่ค้นพบใหม่ๆ ได้จากการเทียบกับฐานข้อมูลเล็กๆ ที่ดาวน์โหลดเอาไว้ครับ และเนื่องจากตัวสแกนจริงๆ อยู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นตัวโปรแกรมฝั่งผู้ใช้จะกินทรัพยากรระบบน้อยกว่าโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งจากการทดสอบของ CNET นั้นพบว่าใช้แรมเพียง 56 MB ขณะสแกน และ 9 MB ขณะที่เปิดไว้เฉยๆ (โปรแกรมอื่นๆ ขณะสแกนนั้นกินราวๆ 150 MB)

Tags:

ในยุคที่ไวรัสและซอฟต์แวร์อันไม่พึงประสงค์กำลังถล่มโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่นี้ บริษัท Panda Security ก็ได้อาศัยการเชื่อมต่อออนไลน์ผ่านกลุ่มเมฆช่วยในการค้นพบไวรัสใหม่ๆ ครับ