Tags:
Node Thumbnail

Bernie Sanders หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครตประกาศนโยบายด้านอินเทอร์เน็ต โดยเขาระบุว่าจะทำให้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงเข้าถึงได้สำหรับประชาชนในวงกว้าง และจัดการกับบริษัทที่ผูกขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของประเทศ

Sanders ระบุว่าเขาจะลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้ได้ ซึ่งจะกำหนดแพลนอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานจากปัจจุบันที่ FCC กำหนดไว้จาก 10Mbps เป็น 100Mbps รวมถึงจะกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับแพลนระดับเริ่มต้นสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ไปจนถึงการสนับสนุนบรอดแบนด์ฟรีสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร

Tags:
Node Thumbnail

Bernie Sanders หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต เป็นนักการเมืองอีกรายที่ออกมาสนับสนุนลดอิทธิพลบริษัทเทคโนโลยี ส่วนคนที่มีบทบาทโดดเด่นกว่าในนโยบายนี้คือ Elizabeth Warren จากพรรคเดโมแครตเช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

Bernie Sanders นักการเมืองพรรคเดโมแครต ที่แม้จะไม่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่ความนิยมของเขาบนโลกอินเทอร์เน็ตยังคงมีอยู่

ล่าสุด Sanders เพิ่มช่องทางสื่อสารการเมืองต่อสาธารณชนนอกเหนือจาก Facebook Live เว็บไซต์ และ Twitter คือการออกพอดแคสต์ในชื่อว่า The Bernie Sanders Show

ประเด็นที่พูดคุยไม่มีอะไรแปลกใหม่ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นการเมืองฝั่งซ้าย เช่น สิทธิพลเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ตอนนี้พอดแคสต์ของ Sanders มีทั้งหมด 3 ตอน แต่ละตอนมีแขกรับเชิญ เช่น Bill Nye นักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์มาคุยเรื่อง climate change เป็นต้น

Tags:
Node Thumbnail

Federal Election Commission หรือกกต. ของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยบัญชีผู้บริจาคสนับสนุนเคมเปญหาเสียงของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปรากฎว่ารายนามผู้บริจาคแบบกลุ่มของ Bernie Sanders ผู้สมัครสายสังคมนิยมของพรรคเดโมแครต พนักงานของ Alphabet ติดอันดับเป็นผู้บริจาคสูงที่สุดด้วยจำนวนในปัจจุบัน (20 เมษายน 2016) ที่ 254,814 เหรียญสหรัฐฯ

ตามมาด้วยพนักงานของ Microsoft, Apple และ Amazon ในอันดับที่ 3 ถึง 5 โดยมีพนักงานของ AT&T, Intel และ Cisco ร่วมบริจาคตามมาเป็นอันดับที่ 10, 11 และ 18 ตามลำดับ

ที่มา - OpenSecre.org via CNET