Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ประกาศขยายบริการด้านสุขภาพบนโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติม และใช้ชื่อทางการของบริการทั้งหมดว่า Samitivej Mobile Health โดยแถลงเปิดตัวในวันนี้ ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

สำหรับ Samitivej Mobile Health ประกอบไปด้วยบริการเดิมอย่าง แอพ Samitivej Plus ซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัท Digital Ventures ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ (เปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา), LINE Official Account ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว และทางโรงพยาบาลได้แถลงเปิดตัวอีก 3 บริการใหม่ดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อปีที่แล้วแอพ Google Calendar ได้เพิ่มคุณสมบัติการตั้งเป้าหมาย รวมทั้งการออกกำลังกาย (Exercise) วิธีการคือแอพจะจัดตารางให้เรา จากนั้นเราก็เลือกว่าทำสำเร็จหรือไม่ ซึ่งนั่นอาจยังไม่สะดวกมากพอเท่าใดนัก

ปีนี้ Google Calendar เลยออกอัพเดตใหม่โดยเพิ่มคุณสมบัติเชื่อมต่อข้อมูลกับ Google Fit และ Apple Health โดย Google Calendar จะอ่านข้อมูลจากแอพดังกล่าว แล้วสรุปเป้าหมายแต่ละวันให้เลยว่าสำเร็จหรือไม่ ก็น่าจะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น

อัพเดตนี้เริ่มมีให้ใช้แล้ว Google Calendar เวอร์ชันล่าสุดทั้ง iOS และ Android

ที่มา: Google Blog