Tags:
Node Thumbnail

Confluent Inc. บริษัทที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา Apache Kafka ยื่นเอกสารต่อ กลต. สหรัฐ เพื่อเตรียมเข้าขายหุ้น IPO แล้ว

Apache Kafka เป็นซอฟต์แวร์จัดการ event streaming (บ้างก็เรียก data pipeline) เพื่อนำข้อมูลปริมาณมากๆ เข้าระบบอย่างรวดเร็ว ตัวซอฟต์แวร์เริ่มพัฒนาโดยทีมวิศวกรของ LinkedIn ช่วงปี 2011 ก่อนเปิดเป็นโอเพนซอร์ส และยกให้ Apache Software Foundation ดูแลต่อ

Tags:
Node Thumbnail

AWS ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Managed Streaming for Kafka หรือ Amazon MSK เป็นบริการ Apache Kafka แบบ managed service ที่ Amazon จะจัดการโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ให้ และมีฟีเจอร์ความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มใช้งาน

Apache Kafka นั้นเป็นเครื่องมือระบบ distributed messaging แบบโอเพ่นซอร์ส เหมาะกับการใช้พัฒนาแอพแบบเรียลไทม์ที่ใช้ข้อมูลแบบสตรีมมิ่ง ซึ่ง Amazon ก็มีบริการ Kafka ให้รันบน EC2 อยู่แล้ว แต่ MSK จะเป็นบริการแบบ managed service ที่โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นหน้าที่ของ AWS ที่จัดการให้