Tags:
Node Thumbnail

กลุ่ม Wireless Power Consortium (WPC) เจ้าของมาตรฐานชาร์จไร้สายที่เรารู้จักในชื่อ Qi ประกาศสมาชิกใหม่อีกสองรายคือ Microsoft และ Samsung Electro-Mechanics (บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท อาทิ โมดูลกล้องสำหรับมือถือ)

WPC ยังบอกว่าในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีบริษัทเข้าร่วมกลุ่มมากมาย อาทิ IKEA, ZTE Corporation และ Aircharge เป็นต้น (รายหลังสุดเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้านการชำระเงินที่ต้องทำงานข้ามแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)

ตอนนี้ WPC มีสมาชิกทั้งหมดมากกว่า 200 บริษัท (Nokia, Samsung อยู่ในกลุ่มนี้)

ที่มา: PR Newswire

Get latest news from Blognone

Comments

By: Diew
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 11 March 2014 - 21:54 #686720
Diew's picture

IKEA จะทำโต๊ะฝังที่ชาร์จไร้สายสินะ

By: punataro
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 11 March 2014 - 23:18 #686731 Reply to:686720

หรือจะเป็นที่ชาร์จไร้สายแบบประกอบเอง