Tags:
Node Thumbnail

การบินไทยออกประกาศแจ้งเตือนคนเดินทาง ห้ามนำ MacBook Pro ขนาด 15 นิ้ว ที่จำหน่ายระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ในโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ของผู้ผลิตขึ้นเครื่องบิน ทั้งในสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ EASA (องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป)

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากกรณีที่ซัมซุงประกาศยกเลิกการวางจำหน่าย Galaxy Note 7 ในประเทศไทย วันนี้การบินไทยได้แก้ไขมาตรการในการนำ Galaxy Note 7 ขึ้นเครื่อง จากเดิมที่อนุญาตแบบ Hand Carry หรือถือขึ้นเครื่องด้วยตนเอง แต่ต้องปิดเครื่องตลอดการเดินทางเป็น ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องเด็ดขาด ทั้งแบบถือขึ้นเครื่อง โหลดใต้ท้องเครื่อง และการส่งเป็นสินค้า

มาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยอาศัยมาตรการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ทางสายการบินไม่ได้ระบุว่าเครื่องที่ถูกริบคืนจากผู้โดยสารระหว่างขึ้นเครื่อง จะนำไปทำอย่างไรต่อไป

Tags:
Node Thumbnail

การบินไทยออกมาตรการรับมือกรณี Galaxy Note 7 มีการระเบิดขึ้นหลายครั้ง โดยห้ามโหลดใต้เครื่องบิน และห้ามเปิดใช้งานขณะอยู่บนเครื่อง

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากกรณีการระเบิดและเรียกคืนเครื่อง Galaxy Note 7 นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรป การบินไทยขอความร่วมมือผู้โดยสาร ห้ามเปิดใช้หรือชาร์จโทรศัพท์มือถือ Galaxy Note 7 ขณะอยู่บนเครื่องบิน และห้ามโหลด Galaxy Note 7 เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากการบินไทยได้รับอนุญาตในการให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน ล่าสุดได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาแล้ว โดยการบินไทยได้ติดตั้ง Wi-Fi บนเครื่องบินทั้งหมด 13 ลำ แบ่งเป็น Airbus A380-800 จำนวน 6 ลำ และ Airbus A330-300 จำนวน 7 ลำ ใช้งบประมาณทั้งหมด 320 ล้านบาท

การให้บริการนั้นจะอยู่บนเส้นทางบินต่างประเทศเป็นหลัก เพราะใช้เวลาเดินทางไกลกว่าเส้นทางภายในประเทศ ส่วนราคาจะแบ่งเป็น สมาร์ทโฟน 3MB ราคา 4.5 ดอลลาร์สหรัฐ และ 10MB ราคา 14.5 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอีกประเภทคือ การเชื่อมต่อผ่านแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊ก จะเริ่มต้นที่ 10MB ราคา 14.5 ดอลลาร์สหรัฐ และไปสิ้นสุดที่ 20MB (ไม่ทราบราคา)

Tags:
Node Thumbnail

จากการเปิดเผยของ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองประธาน กสทช. ถึงผลการอนุมัติให้การบินไทยสามารถให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบินได้ เหลือเพียงขั้นตอนเรื่องเอกสารก็จะสามารถเปิดให้บริการได้ทันที

ส่วนเครื่องบินที่การบินไทยจะเปิดให้บริการ Wi-Fi นั้น ได้เแก่เครื่องบิน Airbus A380 จำนวน 6 ลำ และ Airbus A330-300 จำนวน 7 ลำ หลังจากนั้นจะทยอยเปิดบริการบนเครื่องบินเพิ่มขึ้นอีก

ทั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่านี้ เช่น สามารถใช้ Wi-Fi ตลอดเวลาบนเครื่องบินหรือไม่, เปิดให้บริการบนเส้นทางไหนบ้าง, จะเปิดบริการเมื่อไหร่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ Wi-Fi ก็ยังไม่มีรายละเอียดครับ

ที่มา - TrueLife