Tags:
Node Thumbnail

จากการเปิดเผยของ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองประธาน กสทช. ถึงผลการอนุมัติให้การบินไทยสามารถให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบินได้ เหลือเพียงขั้นตอนเรื่องเอกสารก็จะสามารถเปิดให้บริการได้ทันที

ส่วนเครื่องบินที่การบินไทยจะเปิดให้บริการ Wi-Fi นั้น ได้เแก่เครื่องบิน Airbus A380 จำนวน 6 ลำ และ Airbus A330-300 จำนวน 7 ลำ หลังจากนั้นจะทยอยเปิดบริการบนเครื่องบินเพิ่มขึ้นอีก

ทั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่านี้ เช่น สามารถใช้ Wi-Fi ตลอดเวลาบนเครื่องบินหรือไม่, เปิดให้บริการบนเส้นทางไหนบ้าง, จะเปิดบริการเมื่อไหร่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ Wi-Fi ก็ยังไม่มีรายละเอียดครับ

ที่มา - TrueLife

Get latest news from Blognone

Comments

By: pinpan0304
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 19 December 2013 - 23:04 #666293

มันน่ากลัวตรงยังไม่เปิดเผยค่าใช้จ่ายนี่แล...

แต่เค้าก็คงไว้ให้นักธุรกิจใช้แหละ เราๆคงไม่อาจเอื้อม

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 20 December 2013 - 01:33 #666330 Reply to:666293
hisoft's picture

ของ Delta ไม่แพงนะครับ

แต่พอเป็นการบินไทย orz

By: jokerxsi on 19 December 2013 - 23:41 #666303

ราคา Net ดาวเทียมนี่แพงนักแล

By: b4lmung on 20 December 2013 - 04:13 #666338
b4lmung's picture

ความหวังจะได้เช็คอินกลางมหาสมุทรเป็นจริงแล้ว Amazing

By: modeQ
WriterIn Love
on 20 December 2013 - 09:20 #666363 Reply to:666338

อย่าไปเช็คอินที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาร์นะครับ ^^


Writer no.59 เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้

By: animateex
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 20 December 2013 - 09:53 #666368 Reply to:666338
animateex's picture

iridium เค้าทำมาสิบปีแล้วครับ แต่ราคาสยองขวัญ

By: tucker
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 20 December 2013 - 14:59 #666455 Reply to:666338
tucker's picture

ถ้าใช้ Foursquare มี badge 'Mile High' แจกด้วยครับ เคยเช็คอิน บน AA ด้วย Gogo Inflight Wifi จำได้ว่าราคาก็เอาเรื่องแต่พอรับได้ แต่อดได้คะแนนเช็คอิน เพราะมันฟ้องว่า คุณเคลื่อนที่เร็วเกินมนุษย์ =*=