Tags:
Node Thumbnail

การทำ transformation ของธุรกิจถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในปัจจุบัน เราเห็นธุรกิจด้านสื่อ ด้านการเงิน ด้านค้าปลีก ปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างคึกคัก แต่ในอุตสาหกรรมการผลิต พลังงาน ลอจิสติกส์ การก่อสร้าง กลับยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ชัดเจนนัก

ผู้บริหารในธุรกิจเหล่านี้อาจมีความต้องการปรับตัว แต่ปัญหาร่วมกันคือยังนึกไม่ออกว่าต้องปรับตัวอย่างไร ต้องทำอะไรบ้างเพื่อรับมือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุตสาหกรรมตัวเอง

Dassault Systemes บริษัทแม่ของ SolidWorks ซอฟต์แวร์ออกแบบเชิงวิศวกรรมชื่อดัง มีคำตอบสำหรับธุรกิจเหล่านี้ ในงานสัมมนาระดับนานาชาติ 3DEXPERIENCE Forum 2019 ที่ปีนี้วนมาจัดที่กรุงเทพพอดี

Tags:
Node Thumbnail

ทุก ๆ วันโลกเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาด้วยความฝันและจินตนาการของมนุษย์ ที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาเป็นความจริง อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่มีส่วนสำคัญมากในการช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ทุก ๆ ปีวิศวกรและนักออกแบบสร้างสรรค์กว่า 5,000 คนจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่งานยิ่งใหญ่ระดับโลกในชื่อว่า SOLIDWORKS World ปีนี้เป็นปีที่ 19 ที่พวกเขามารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ SOLIDWORKS ได้สร้างสรรค์และกำลังจะสร้างสรรค์ต่อไป
เครดิตภาพ : www.goengineer.com/2017/02/07/solidworks-world-2017-day1/blog