Tags:
Node Thumbnail

การทำ transformation ของธุรกิจถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในปัจจุบัน เราเห็นธุรกิจด้านสื่อ ด้านการเงิน ด้านค้าปลีก ปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างคึกคัก แต่ในอุตสาหกรรมการผลิต พลังงาน ลอจิสติกส์ การก่อสร้าง กลับยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ชัดเจนนัก

ผู้บริหารในธุรกิจเหล่านี้อาจมีความต้องการปรับตัว แต่ปัญหาร่วมกันคือยังนึกไม่ออกว่าต้องปรับตัวอย่างไร ต้องทำอะไรบ้างเพื่อรับมือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุตสาหกรรมตัวเอง

Dassault Systemes บริษัทแม่ของ SolidWorks ซอฟต์แวร์ออกแบบเชิงวิศวกรรมชื่อดัง มีคำตอบสำหรับธุรกิจเหล่านี้ ในงานสัมมนาระดับนานาชาติ 3DEXPERIENCE Forum 2019 ที่ปีนี้วนมาจัดที่กรุงเทพพอดี