Tags:
Node Thumbnail

มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Project Maven ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรนที่ Google ร่วมมือกับกองทัพสหรัฐฯว่า ในการฝึกระบบให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของวัตถุในรูปถ่ายนั้น ทาง Google ได้จ้างคนจาก Figure Eight ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจ้างคนไปทำงานเล็กๆ น้อยๆ

ในอีเมลข้อมูลที่เว็บไซต์ The Intercept ได้มานั้นระบุว่าหลังจากที่ Google ลงนามข้อตกลงกับกองทัพ Google ก็เริ่มทำ label data หรือการระบุชื่อประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และในเดือนตุลาคม 2017 ก็ได้ส่งงานให้บริษัท CrowdFlower ซึ่งต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Figure Eight รับงานไปทำต่อ ซึ่งเป็นงานละเอียดและต้องอยู่กับข้อมูลจำนวนมาก