Tags:
Node Thumbnail

แม้ Google จะถูกกดดันให้ยกเลิกสัญญาร่วมกับกองทัพในการทำซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพจากโดรน แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทอื่นจะไม่อยากเข้าร่วมในสัญญานี้ ล่าสุด The Intercept รายงานว่าบริษัทของ Palmer Luckey อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Oculus ที่ลาออกไปตั้งบริษัทใหม่นั้น ได้เซ็นสัญญาร่วมกับกลาโหมสหรัฐฯ ทำโปรเจกต์นี้ต่อ

Tags:
Node Thumbnail

มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Project Maven ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรนที่ Google ร่วมมือกับกองทัพสหรัฐฯว่า ในการฝึกระบบให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของวัตถุในรูปถ่ายนั้น ทาง Google ได้จ้างคนจาก Figure Eight ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจ้างคนไปทำงานเล็กๆ น้อยๆ

ในอีเมลข้อมูลที่เว็บไซต์ The Intercept ได้มานั้นระบุว่าหลังจากที่ Google ลงนามข้อตกลงกับกองทัพ Google ก็เริ่มทำ label data หรือการระบุชื่อประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และในเดือนตุลาคม 2017 ก็ได้ส่งงานให้บริษัท CrowdFlower ซึ่งต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Figure Eight รับงานไปทำต่อ ซึ่งเป็นงานละเอียดและต้องอยู่กับข้อมูลจำนวนมาก