Tags:

เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับสร้างสถาปัตยกรรมกลุ่มเมฆ (IaaS Cloud) ช่วงหลังๆ คนมักพูดถึงโครงการ OpenStack ซึ่งเริ่มโดย NASA+Rackspace แต่จริงๆ แล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ฝั่งโอเพนซอร์สที่ทำงานแบบเดียวกันอีกหลายตัวที่ไม่ดังเท่า

โครงการหนึ่งที่มาก่อน OpenStack คือ OpenNebula ซึ่งมีที่มาจากห้องแล็บ CERN ในสวิตเซอร์แลนด์ กำเนิดในฐานะโครงการวิจัยตั้งแต่ปี 2005 และเริ่มเปิดกว้างต่อชุมชนเมื่อปี 2008