Tags:

ถึงแม้การโหวตรับ Office OpenXML เข้าเป็นมาตรฐาน ISO จะลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ของไมโครซอฟท์ (ข่าวเก่า) แต่การโหวตครั้งนี้ก็ส่งผลสะเทือนวงการผู้ออกมาตรฐานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งดูได้จากข่าวการล็อบบี้ของไมโครซอฟท์ต่อหน่วยงานผู้ออกมาตรฐานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก (ข่าวเก่า)

จากเหตุการณ์นี้จึงมีคนเสนอว่ากระบวนการโหวตรับของ ISO ที่ใช้คะแนนจากหน่วยงานผู้ออกมาตรฐานของประเทศสมาชิกนั้นยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอ จึงเสนอว่าถึงเวลาแล้วที่ ISO จะต้องปรับปรุงกระบวนการของตัวเองเสียใหม่ ดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

จากข่าว ความเห็นของไมโครซอฟท์ประเทศไทยต่อ OOXML ตอนนี้เริ่มมีรายงานความเห็นของแต่ละประเทศต่อเรื่องนี้ออกมาแล้ว

ผลจากการประชุมของคณะกรรมการ 21 คนแบบมาราธอนกว่า 6 ชั่วโมง (และการล็อบบี้อีกมากมายจากทั้งสองค่าย) อินเดียตัดสินใจเอกฉันท์ว่าจะ "โหวตโน" โดยมีเงื่อนไขว่าอาจพลิกเป็น "เยส" ได้ถ้าไมโครซอฟท์แก้ปัญหาทางเทคนิคของ OOXML กว่า 200 จุดได้

Rakesh Bakshi หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของไมโครซอฟท์ให้สัมภาษณ์ว่า "ตัวเลือกมีแค่สามทาง คือรับ ไม่รับ และไม่ลงคะแนน ซึ่งเราก็เคารพการตัดสินใจของรัฐบาล"

Tags:

Blognone ติดตามข่าวเรื่องสงครามมาตรฐาน ODF ปะทะ Microsoft Office Open XML (OOXML) มาโดยตลอด ถึงแม้เราอยู่ฝ่าย ODF แต่ก็เปิดโอกาสให้กับฝั่ง OOXML เช่นกัน ในโอกาสที่ OOXML กำลังถูกยื่นเข้าไปเป็นมาตรฐานของ ISO ผมก็ได้รับเอกสารเกี่ยวกับ OOXML จากคุณฟูเกียรติ จุนนวล แห่งไมโครซอฟท์ประเทศไทยมาให้อ่านกัน

ไหนๆ เรื่องนี้กำลังฮ็อตแล้ว ก็ขออธิบายสถานการณ์ปัจจุบันแบบคร่าวๆ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมของทั้งสองฝ่าย เพื่อว่าผู้อ่าน Blognone จะได้นำไปอ่านประกอบการพิจารณาสนับสนุนฟอร์แมตตัวใดตัวหนึ่ง ผมหวังว่าจะได้เห็นการอภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์และจริงจังนะครับ

Tags:
Node Thumbnail

จาก http://www.noooxml.org/petition-th

(มีบางข้อที่ในเว็บนั้นแปลแล้วอาจยังไม่ชัดเจน, จึงได้เรียบเรียงใหม่ในบางข้อให้ชัดเจนขึ้น ดังข้างล่างนี้)

ขอให้สมาชิกทั้งหลายใน ISO ลงคะแนนเสียง 'ปฏิเสธ'การรับรอง ISO DIS 29500 (Office OpenXML หรือ รูปแบบ OOXML) เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี้

Pages