Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงการคลัง ประกาศยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจำพวกชิ้นส่วนในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ยกเว้นภาษีในกลุ่มสินค้า 12 รายการ มีสินค้าจำพวก เซ็นเซอร์สามมิติ, ซอฟต์แวร์ CAD, หุ่นยนต์หยิบยกขนย้าย, ซอฟต์แวร์ Image Processing เป็นต้น

Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ประกาศความร่วมมือกับ BMW ตั้งกลุ่ม Open Manufacturing Platform (OMP) เพื่อนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาอุตสาหกรรมการผลิต ที่เดิมที่ใช้เทคโนโลยีเก่า ล้าสมัย ซับซ้อน และเป็นระบบปิดของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

OMP เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากแพลตฟอร์ม IoT ของ Azure โดยเปิดซอร์สชิ้นส่วนต่างๆ และโมเดลข้อมูล (data model) เพื่อให้หน่วยงานอื่นเข้ามาใช้ได้ และสร้างเป็นมาตรฐานกลางของอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมลง

BMW ถือเป็นลูกค้ารายแรกของแพลตฟอร์ม OMP โดยมีระบบเครื่องจักรและหุ่นยนต์ภายในกว่า 3,000 ระบบอยู่ภายใต้แพลตฟอร์ม IoT ตัวนี้ ซึ่งก็จะถ่ายทอดประสบการณ์สร้างโซลูชันให้กับสมาชิกรายอื่นๆ ด้วย

Tags:
Node Thumbnail

หลายท่านอาจได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Dassault Systemes ในฐานะบริษัทแม่ของ SOLIDWORKS และเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำที่ขายโซลูชั่นบริษัทขนาดใหญ่ เน้นหนักไปที่ Automation และการออกแบบ 3 มิติไปบ้างพอสมควร

ในครั้งนี้ เราจะพาชมงาน 3DEXPERIENCE FORUM 2019 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อเร็วๆ นี้ที่กรุงเทพมหานคร และ มาสัมภาษณ์พิเศษ Masaki Sox Konno กรรมการผู้จัดการประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกใต้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

สถาบันพลาสติก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศนำเทคโนโลยีด้าน IoT มาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการด้านพลาสติกในเครือข่ายของสถาบัน ตามนโยบายการผลักดัน Industry 4.0

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่า จากการสำรวจของสถาบันฯ พบว่า 80% ของผู้ประกอบการทั้งหมดประมาณ 3,000 ราย เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีรูปแบบการผลิตเน้นปริมาณ มีระบบช่วยการผลิตเข้ามาประยุกต์ใช้บ้าง แต่ยังคงใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันเริ่มประสบปัญหาด้านแรงงาน การวิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม 4.0 เข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้