Tags:
Node Thumbnail

Cisco ประกาศความร่วมมือกับ Google Cloud เพื่อพัฒนาไฮบริดคลาวด์ร่วมกัน

Cisco ระบุว่าตอนนี้สภาพตลาดคลาวด์มีความชัดเจนแล้วว่า ต้องใช้ทั้ง public/private cloud สำหรับงานที่แตกต่างกัน การทำไฮบริดคลาวด์ให้ย้ายงานข้ามกันไปมาได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงเลือกจับมือกับ Google Cloud ในฐานะพันธมิตรด้าน public cloud เพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ฝั่ง private cloud ของ Cisco

แกนหลักของความร่วมมือครั้งนี้คือการนำซอฟต์แวร์ฝั่งกูเกิล ไม่ว่าจะเป็น Kubernetes, Apigee มารันบนฮาร์ดแวร์ Cisco Private Cloud Infrastructure แล้วใช้ Istio ของกูเกิลช่วยบริหารการย้ายงานไปรันบน Google Cloud Platform

ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้ง Cisco ที่ขายโซลูชัน private cloud ที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง public cloud ได้สะดวก และฝั่ง Google Cloud ที่เจาะตลาดองค์กรแบบดั้งเดิมได้ง่ายขึ้น

ที่มา - Cisco, Cisco Blog, Google

Get latest news from Blognone