Tags:
Node Thumbnail

Google, IBM, Lyft จับมือกันสร้างโครงการโอเพนซอร์สใหม่ Istio สำหรับช่วยสนับสนุนการทำงานของแอพพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ยุคใหม่

Istio นิยามตัวเองว่าเป็น 'service mesh' ที่ช่วยทำงานด้านบริหารจัดการและมอนิเตอร์แอพพลิเคชัน ทางโครงการอธิบายว่าแอพพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมๆ ที่มีขนาดใหญ่และมีฟีเจอร์จำนวนมาก กำลังเปลี่ยนมาเป็น microservice ขนาดเล็กที่รันบนคลาวด์ แต่ microservice เหล่านี้ก็ต้องเจอปัญหาหลายอย่างบนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์ เสียเวลาและทรัพยากรในการจัดการ โครงการ Istio จึงเกิดมาเพื่อแก้ปัญหานี้

No Description

Istio ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ย่อยๆ หลายตัว เบื้องต้นมี 3 ตัวคือ

  • Envoy เป็นพร็อกซีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริหารทราฟฟิกทั้งภายในคลัสเตอร์ และทราฟฟิกที่เชื่อมต่อกับภายนอก ช่วยให้มอนิเตอร์รูปแบบทราฟฟิก ทำ load balancing หรือกำหนด policy บางอย่างได้ตามต้องการ
  • Mixer ใช้สำหรับบังคับใช้ policy เช่น โควต้าการเข้าถึง หรือ รายชื่อบุคคลที่อนุญาตให้เข้าถึง (ACL)
  • Manager ใช้สำหรับคอนฟิก Envoy และ Mixer

ตัวของ Envoy พัฒนาโดย Lyft และเปิดเป็นโอเพนซอร์สมาก่อน ภายหลังได้รับความนิยมสูง Lyft เลยหารือกับ IBM และ Google จนพัฒนามาเป็นโครงการ Istio ที่มีเป้าหมายใหญ่กว่านั้น

Istio เป็นซอฟต์แวร์แยกที่ออกแบบมาทำงานได้กับระบบคลัสเตอร์ใดๆ ก็ได้ แต่ในเวอร์ชันแรกยังใช้ได้เฉพาะคลัสเตอร์ Kubernetes ของกูเกิล ในอนาคตจะค่อยๆ ขยายไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ ต่อไป

ที่มา - Istio, Google

Get latest news from Blognone