Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศซื้อบริษัท Apigee ซึ่งให้บริการสร้าง API ให้กับภาคธุรกิจ รูปแบบของ Apigee คือเข้าไปช่วยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยากเปิด API ให้คนภายนอกเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร สามารถสร้าง API ที่เสถียรและบริหารจัดการได้ง่าย

ตัวอย่างลูกค้าของ Apigee คือร้านค้าปลีก Walgreens ที่เปิด API ให้แอพภายนอกสามารถส่งภาพเข้าไปพิมพ์ที่ร้าน Walgreens สาขาใดก็ได้ (ลูกค้าส่งภาพจากแอพแล้วไปรับที่สาขาได้เลย) และ Prescription API ที่ให้ลูกค้าสามารถซื้อยาเพิ่มผ่านแอพได้ ส่วนลูกค้ารายอื่นๆ ของ Apigee ได้แก่ AT&T, Burberry, BBC เป็นต้น

บริการสร้าง API ของ Apigee จะเข้ามารวมกับ Google Cloud Platform

ก่อนหน้านี้ Red Hat ซื้อ 3scale ผู้ให้บริการ API Platform สำหรับแอพพลิเคชันองค์กร ซึ่งมีรูปแบบคล้ายๆ กัน

ที่มา - Google Cloud Platform, Apigee

No Description

Get latest news from Blognone