Tags:
Node Thumbnail

Eric Schmidt ประธานกูเกิลไปพูดที่งาน SXSW โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดักข้อมูลของ NSA

  • เขาพูดถึงโครงการ MUSCULAR ที่ NSA ดักข้อมูลจากกูเกิลที่ส่งระหว่างศูนย์ข้อมูล ว่ากูเกิลตกใจ (we were surprised) และท่าทีของ NSA ลักษณะนี้ดู "น่าสงสัย" (suspicious)
  • กูเกิลแก้ปัญหาโดยเข้ารหัสข้อมูลแบบ 2048 บิท และเปลี่ยนคีย์ทุกเซสชันของการส่งข้อมูล นโยบายของกูเกิลคือข้อมูลจะต้องไม่ถูกรัฐบาลแกะได้ ซึ่งรวมถึงรัฐบาลสหรัฐเองด้วย
  • เขาเล่าว่าได้ไปเยี่ยม Julian Assange ผู้ก่อตั้ง Wikileaks ที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ ทั้งสองคนเห็นตรงกันว่าประเด็น "ใครจะเป็นคนกำหนดว่าข้อมูลชิ้นไหนต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ" เป็นปัญหารากฐานของประชาธิปไตยเลย
  • Schmidt บอกว่าโมเดลปัจจุบันที่ประชาชนได้ข้อมูลจากการรั่วแบบฟลุคๆ ลักษณะที่เป็นอยู่นี้ ไม่เป็นผลดีต่อสังคมในระยะยาว

นอกจากประเด็น NSA แล้วเขายังพูดถึงกรณีที่รถบัสของกูเกิลถูกประท้วงในซานฟรานซิสโกว่ากูเกิลกังวลกับปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมของรายได้ในเขตเมืองมาก และสถิติก็ชี้ชัดเจนว่าเงินเดือนของพนักงานไอทีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ค่าเช่าที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง วิธีแก้ปัญหาในระยะยาวคือต้องยอมรับว่าไม่สามารถปิดกั้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ สังคมต้องปรับวิธีคิดให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแทน

ที่มา - TechHive

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 9 March 2014 - 11:22 #686210
panurat2000's picture
  • Schmidt บอกว่าโมเดลปัจจุบันที่ประชาชนได้ข้อมูลจากการรั่วแบบฟลุคๆ ลักษณะนี้เป็นอยู่นี้ ไม่เป็นผลดีต่อสังคมในระยะยาว

ลักษณะนี้เป็นอยู่นี้ ?

By: eol
Android
on 10 March 2014 - 02:34 #686295 Reply to:686210
eol's picture

ชื่อบนหัวข่าว i เกินมาตัว ?

By: tgtong44
Windows PhoneAndroidWindows
on 9 March 2014 - 17:08 #686237
tgtong44's picture

NSA อีกแล้ว