Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศว่า บริษัทจะเริ่มผลิตสมาร์ทโฟนตระกูล Pixel ในอินเดีย โดยเริ่มจาก Pixel 8 โดยคาดว่าจะเริ่มต้นได้ในปี 2024 ตามนโยบาย Make in India ของรัฐบาลอินเดีย

ปัจจุบัน Pixel 8 ผลิตในจีน แต่ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนมีข่าวลือว่ากูเกิลพิจารณาย้ายการผลิตมาที่อินเดีย ซึ่งอาจได้ประโยชน์ในการขยายตลาดที่อินเดียอีกทางหนึ่งด้วย

กูเกิลยังบอกว่าอินเดียเป็นตลาดที่สำคัญของ Pixel โดยบริษัทได้พาร์ทเนอร์จัดจำหน่ายในประเทศคือ F1 Info Solutions ทำให้ตอนนี้มีศูนย์บริการ 28 แห่ง ใน 27 เมืองทั่วประเทศ และจะขยายพื้นที่อีกในอนาคต

ที่มา: กูเกิล

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: zyzzyva
Blackberry
on 20 October 2023 - 09:23 #1297027

แต่หลังกล่อง Pixel 8 Pro เขียนว่า Phone made in Vietnam. Accessories made in China

By: A4real on 20 October 2023 - 12:49 #1297054 Reply to:1297027

จะเริ่มผลิตอินเดีย ในปี2024?

By: zyzzyva
Blackberry
on 20 October 2023 - 14:26 #1297067 Reply to:1297054

ตรงบทความย่อหน้าที่สองเขียนว่า "ปัจจุบัน Pixel 8 ผลิตในจีน" แต่จริงๆแล้วปัจจุบันมันผลิตที่เวียดนาม

By: tomyum
ContributorAndroidWindows
on 20 October 2023 - 22:38 #1297096
tomyum's picture

ผลิตที่ไหนก็ได้เมื่อไรจะมีตัวแทนขายในไทยสักที

By: orchidkit on 21 October 2023 - 23:10 #1297147 Reply to:1297096

บางอย่าง Google ผลิตในไทยแต่ไม่ขายไทย
ต้องนำเข้ามาแล้วเห็นกล่อง Made in Thailand ให้ช้ำใจ 555