Tags:
Node Thumbnail

แม้จะไม่โด่งดังเท่ากับการประมูลคลื่น 3G ในอินเดีย แต่การประมูลคลื่นความถี่ในเยอรมันก็เพิ่งปิดฉากลงในเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากผ่านมา 27 วัน 224 รอบ ในวันที่ 20 พ.ค. 2553 ที่ผ่านมา งานนี้รัฐบาลเยอรมันได้ไปราว 1.75 แสนล้านบาท

การประมูลเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2553 โดยให้ประมูลใน 4 ย่านความถี่พร้อมๆ กันคือ ย่าน 800MHz (paired), ย่าน 1800 MHz (paired), ย่าน 2 GHz (paired และ unpaired) และย่าน 2.6 GHz (paired และ unpaired) ผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 4 รายล้วนเป็นผู้ให้บริการรายปัจจุบันของเยอรมันทั้งสิ้นคือ Deutsche telekom (T-Mobile), Vodafone, Telefonica (O2), และ E-Plus

ความถี่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือย่าน 800 MHz (paired) ซึ่งเป็นความถี่ที่เรียกว่า digital dividend band เป็นย่านที่ก่อนหน้านี้เคยถูกใช้ให้บริการโทรทัศน์ (broadcast service) แต่ถูกนำกลับมาจัดสรรใหม่ (refarm) เพื่อให้บริการโทรคมนาคม (telecommunications service) ความถี่ในย่านนี้ถือเป็นความถี่ีที่ต่ำ (กว่าในย่านอื่นๆ) จึงมีคุณสมบัติในการแพร่กระจายคลื่นได้ดีกว่า ไกลกว่า ซึ่งช่วยลดต้นทุนการวางโครงข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท มูลค่าของความถี่ในย่าน 800 MHz (paired) เพียงย่านเดียวสูงถึง 1.47 แสนล้านบาท คิดเป็นราว 85% ของมูลค่าการประมูลรวมของความถี่ทุกย่าน ความถี่ในย่านนี้มีให้ประมูลเพียง 6 สล็อต สล็อตละ 2x5 MHz หรือเฉลี่ยราคาสล็อตละ 2.4 หมื่นล้านบาท มีเพียง E-Plus เท่านั้นที่ไม่ได้ความถี่ในย่านนี้ไป ความถี่ในย่านนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะนำไปใช้สำหรับให้บริการ LTE ในขณะความถี่ในย่าน 2.6 GHz (paired) ซึ่งสามารถให้บริการ LTE ได้เช่นกลับมีมูลค่าเพียงสล็อตละ 720 ล้านบาทเท่านั้น

ความถี่ในย่าน 1800 MHz (paried) สำหรับให้บริการ 2G และความถี่ในย่าน 2.1 GHz (paired) สำหรับให้บริการ 3G อยู่ที่ราคาเฉลี่ยสล็อตละ 800 ล้านบาท และ 720 ล้านบาท นี่อาจแสดงว่าผู้ให้บริการชาวเยอรมันมองว่ามูลค่าจริงๆ ของบริการ 2G สูงกว่า 3G เสียอีก!

รายละเอียดการประมูลรอบสุดท้ายสามารถดูได้ที่นี่ (ภาษาเยอรมัน)

การประมูลครั้งนี้ทำเงินได้น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดการณ์ไว้ เมื่อปี 2000 เยอรมันเคยทำสถิติโลกสร้างรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 3G ไว้สูงถึง 2 ล้านล้านบาทและยังไม่มีใคร (อยากจะ) ทำลายสถิติได้!

ที่มา - Mobile Business Briefing, Light Reading

Get latest news from Blognone

Comments

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 26 May 2010 - 16:52 #179680
tekkasit's picture

ผมว่าที่ 2G ที่ 1800MHz ได้แพงกว่า ก็เพราะคลื่นความถี่ต่ำกว่ากระมัง น่าจะตั้ง cell site ได้กว้างกว่า ทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในการตั้ง cell site (รวมไปถึงค่าดูแลจัดการ ค่าบุคลากร ฯลฯ ในอนาคตอีกด้วยที่จะน้อยกว่า)

By: nichkhun
iPhone
on 26 May 2010 - 18:37 #179707

หัวข้อข่าวไม่ชัดเจนเลยครับ ประมูลคลื่นอะไรหรอครับ

คลื่นโทรทัศน์? คลื่นวิทยุ? คลื่น 3G? หรือคลื่นเยอรมัน?

By: jows
Contributor
on 27 May 2010 - 14:56 #179958 Reply to:179707
jows's picture

การประมูลครั้งนี้มีคลื่นความถี่ทั้งหมด 4 ย่าน
800 MHz = คลื่น LTE
1800 MHz = คลื่น 2G
2 GHz (TDD) = คลื่นสำหรับอะไรยังไม่แน่ชัด แต่น่าจะเป็น TD-CDMA
2 GHz (FDD) = คลื่น 3G
2.6 GHz (TDD) = เป็นไปได้ทั้งคลื่น TD-LTE และคลื่น WiMAX
2.6 GHz (FDD) = คลื่น LTE
การประมูลในสมัยนี้ส่วนใหญ่จะใช้นโยบาย Technology Neutrality คือประมูลคลื่นความถี่ไปแล้วจะให้บริการด้วยเทคโนโลยีอะไรก็ได้ ไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องให้เป็นคลื่นสำหรับอะไร (ถ้าชัดเจนแบบอินเดียว่าประมูลไปเพื่อ 3G เท่านั้น ผมก็จะระบุให้ครับ) ถ้าจะให้แจงรายละเอียดว่าที่เยอรมันประมูลคลื่นอะไรบ้างในหัวข้อข่าวคงไม่เหมาะสม และตัวต้นฉบับก็ใช้คำกลางๆ ว่า spectrum ซึ่งก็หมายถึงคลื่นความถี่เฉยๆ

ผมยังคิดไม่ออกว่าจะแก้หัวข้ออย่างไรดี ขออนุญาตคงไว้อย่างเดิมก่อนนะครับ ขอบคุณที่แนะนำครับ

By: oakyman
ContributorAndroid
on 26 May 2010 - 19:31 #179710

"สล็อต" ดีกว่ากระมังครับ ("ล ลิง" ที่เป็นอักษรต่ำใช้กับ "ไม้ตรี" ไม่ได้)

By: jows
Contributor
on 27 May 2010 - 14:36 #179944 Reply to:179710
jows's picture

แก้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ

By: NuttTaro
iPhoneAndroidUbuntuIn Love
on 27 May 2010 - 13:28 #179923
NuttTaro's picture

ประมูลคลื่นไทย จบที่ เลื่อน