Tags:
Node Thumbnail

Zimbra บริการอีเมลและชุดออฟฟิศแบบเว็บเบส (คู่แข่งของ Google Docs/Drive) ที่เคยถูกยาฮูซื้อเมื่อปี 2007 แล้วขายต่อให้ VMware ในปี 2010 มีอันต้องเปลี่ยนเจ้าของอีกครั้ง

Tags:
Node Thumbnail

บริษัท Zimbra ขายผลิตภัณฑ์ groupware ในลักษณะเดียวกับ Microsoft Exchange เพียงแต่ใช้ส่วนประกอบที่เป็นโอเพนซอร์สเป็นหลัก ยาฮูเข้าซื้อกิจการ Zimbra ในปี 2007 คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์

แต่ภายหลังยาฮูประสบปัญหากิจการตกต่ำแบบที่เราทราบกันดี และแนวทางของซีอีโอคนใหม่ Carol Bartz ก็คือปิดหรือขายกิจการที่ไม่ทำเงินออกไป ตอนนี้เป็นคิวของ Zimbra แล้ว

ผู้ซื้อคือ VMware ซึ่งถือเป็นยักษ์ที่เริ่มจะใหญ่ในตลาดองค์กร มูลค่าการซื้อขายจากข่าววงในบอกว่าอยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้

Tags:
Node Thumbnail

ช่วงสองสามปีก่อนหน้านี้ระบบเว็บเมลที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากคงเป็น Zimbra ที่มาหน้าตาสวยงามและฟังก์ชั่นการทำงานค่อนข้างครบ ที่สำคัญคือ Zimbra ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการมีระบบเมลของตัวเองเช่น มหาวิทยาลัย หรือ ISP ต่าง เป็นผลให้ Yahoo! สนใจที่จะเข้าซื้อและสามารถตกลงกันได้ที่ราคา 350 ล้านดอลลาร์

หลังการเข้าซื้อครั้งนี้เราคงได้เห็นทาง Yahoo! เริ่มบุกตลาดระดับองค์กรอย่างหนัก เช่นเดียวกับที่ทางกูเกิลได้บุกตลาดนี้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ของทางกูเกิลนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเว็บของทางกูเกิลตลอดเวลาการใช้งาน

Zimbra นี่มีเวอร์ชั่นโอเพนซอร์สด้วย ใครสนใจไปโหลดมาเล่นกันได้ครับ