Tags:
Node Thumbnail

ชุดเครื่องมือของ NSA ที่ถูกปล่อยมาโดยกลุ่ม Shadow Broker เริ่มถูกนำไปใช้งานแบบหวังผลมากขึ้น เมื่อมัลแวร์เข้ารหัสข้อมูลเรียกค่าไถ่ WannaCrypt พัฒนาโดยใช้เครื่องมือ EternalBlue เป็นฐานเพื่อเจาะเซิร์ฟเวอร์วินโดวส์ที่เปิด SMB ออกอินเทอร์เน็ต

WannaCrypt เรียกค่าไถ่ 300-600 ดอลลาร์สำหรับการถอดรหัสข้อมูล พร้อมกับติดตั้งมัลแวร์ DoublePulsar จาก NSA อีกเช่นกันเพื่อติดต่อกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์

ข่าวดีคือ WannaCrypt ถูกโค้ดให้ตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่ง หากตรวจพบมันจะหยุดทำงาน ตอนนี้โดเมนนี้เปิดใช้งานอยู่แล้วมัลแวร์จึงหยุดการแพร่กระจายอยู่

Pages