Tags:
Node Thumbnail

National Health Service (NHS) ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลอังกฤษถูกมัลแวร์เข้ารหัสเรียกค่าไถ่ WannaCrypt โจมตี 16 หน่วยงานย่อย ทำให้ต้องยกเลิกการผ่าตัดคนไข้จำนวนมากทั่วประเทศ

ระบบไอทีของหน่วยงานต่างๆ ล่มทำให้โรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบต้องออกมาประกาศขอความร่วมมือคนไข้ให้ไปโรงพยาบาลเฉพาะภาวะฉุกเฉินระดับที่เป็นภัยต่อชีวิตเท่าน

ผลกระทบของ NHS น่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่มีรายงานมา หน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีรายงานว่าได้รับผลกระทบจาก WannaCrypt แล้ว เช่น การรถไฟเยอรมัน, บริษัทผลิตรถยนต์ Renault, และบริษัทสื่อสาร Telefonica ในสเปน แต่หน่วยงานเหล่านี้ยังคงให้บริการต่อไปได้

ที่มา - NHS Digital, Engadget

No Description

ภาพการฝึกเจ้าหน้าที่ NHS เพื่อรับมือเชื้ออีโบล่า ภาพโดย Simon Davis

Get latest news from Blognone

Comments

By: Aoun
AndroidWindows
on 13 May 2017 - 15:57 #986491

พวกนี้เล่นอะไรไม่รู้เ้รื่องละ .. เอาชีวิตคนไข้มาใช้ ก็ไม่ต่างจากจับตัวประกันจริงๆ
NSA เองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

By: delta on 13 May 2017 - 21:55 #986540
delta's picture

ได้ข่าวว่า..จ่ายแล้ว

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 13 May 2017 - 22:40 #986548
mr_tawan's picture

บริษัทผลิตรถยนต์ Ranault

Renault


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 15 May 2017 - 16:23 #986911 Reply to:986548
panurat2000's picture

เฉพาะภาวะฉุกเฉินระดับที่เป็นภัยต่อชีวิตเท่าน

เท่าน ?

By: ichbinfenris on 14 May 2017 - 04:03 #986569
ichbinfenris's picture

เล่นแบบนี้ไม่น่ารักเลยแฮะ ชีวิตคนไม่ใช่ของเล่น

By: 7
Android
on 14 May 2017 - 10:21 #986593
7's picture

ทำไมไม่มีข่าวการจำกุมหรือไล่ล่าคนทำพวกนี้เลย

By: delta on 14 May 2017 - 10:57 #986603
delta's picture

ตอนนี้ CyberTron กำลังติดตาม...