Tags:
Node Thumbnail

สหราชอาณาจักรเริ่มทดสอบใช้อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานมือถือขณะที่รถวิ่ง โดยอุปกรณ์นี้จะถูกติดตั้งไว้ข้างถนนและคอยตรวจจับสัญญาณมือถือจากรถที่วิ่งผ่านมัน

อุปกรณ์ที่ว่านี้พัฒนาโดยบริษัท Wescotec ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอุปกรณ์เซ็นเซอร์และป้ายสัญญาณเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน มันมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณมือถือของรถที่วิ่งผ่านมัน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ 2G, 3G หรือ 4G หากมันพบว่ามีการใช้งานมือถืออยู่ ไม่ว่าจะเพื่อการสนทนา, การส่งข้อความ หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในจังหวะที่ผ่านเซ็นเซอร์ ระบบป้ายสัญญาณไฟ LED จะแสดงเครื่องหมายเพื่อเตือนคนขับรถว่างดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยของ Stanford ทำการศึกษาและพบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูล metadata ของการใช้โทรศัพท์ของคนคนหนึ่ง อาจบอกข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เกี่่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ, สถานะทางการเงิน ฯลฯ โดยใช้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ระบุได้จากข้อมูล metadata หลายด้านเข้าด้วยกัน