Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศสถิติโลกใหม่ฉลองวันพาย (Pi Day) 14 มีนาคม โดยสามารถคำนวณหาค่า Pi ได้ละเอียดถึง 31 ล้านล้านตำแหน่งทศนิยม โดยสถิติดังกล่าวได้รับการรับรองจากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดแล้ว และเพื่อให้สมเป็นกูเกิลจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คำนวณได้แบบละเอียดนั้นคือ 31,415,926,535,897 ตำแหน่ง หรือเท่ากับ π * 1013 ส่วนสถิติโลกก่อนหน้านี้อยู่ที่ 22 ล้านล้านตำแหน่ง

นอกจากเป็นจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่มากที่สุด กูเกิลบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่การคำนวณหาค่า Pi นี้เกิดขึ้นบนคลาวด์และสามารถทำลายสถิติโลกได้ ซึ่งก็คือบน Google Cloud Platform นั่นเอง (แต่ Yahoo! เป็นรายแรกที่ลองคำนวณค่า Pi บนคลาวด์ แต่ไม่ได้บันทึกสถิติ)