Tags:
Node Thumbnail

จากข่าวงานวิจัยชี้ผู้ใช้ IE มีระดับไอคิวน้อยกว่าผู้ใช้เบราเซอร์อื่นนั้นทำให้ผู้ใช้ IE หลายรายไม่พอใจ และอีเมลไปต่อว่าบริษัท AptiQuant ผู้ศึกษาแล้ว

Leonard Howard ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทได้ออกมาชี้แจงว่าตอนนี้ในกล่องอีเมลของเขานั้นเต็มไปด้วยอีเมลบ่นด่าของผู้ใช้ IE โดยเขาได้พยายามชี้แจงว่ารายงานของบริษัทนั้นไม่ได้สรุปว่า "ถ้าคุณใช้ IE คุณจะมีไอคิวต่ำ" แต่หมายความว่า "ถ้าคุณมีไอคิวต่ำ ก็มีโอกาสสูงที่คุณจะใช้ IE" ต่างหาก

นอกจากนี้แล้วเขายังรู้สึกตื่นเต้นที่ผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับงานศึกษาชิ้นนี้ด้วย

ที่มา: PR Web

Node Thumbnail

บริษัทที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาของแคนาดา AptiQuant ได้รายงานผลการวิจัยว่าด้วยความสัมพันธ์ของระดับเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) กับเว็บเบราเซอร์ที่ใช้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าหนึ่งแสนคนทำแบบทดสอบวัดไอคิว จากนั้นก็เก็บผลคะแนนที่ได้กับเว็บเบราเซอร์ที่บุคคลนั้นใช้ พบผลลัพธ์ที่น่าสนใจดังนี้

ในภาพรวมแล้วผลการสำรวจพบว่าผู้ใช้ Internet Explorer มีระดับไอคิวอยู่ราว 80-90 ขณะที่กลุ่มผู้ใช้ Firefox, Chrome และ Safari มีไอคิวอยู่ในช่วง 100-110 ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นผู้ใช้งาน Chrome Frame, Camino หรือ Opera จะมีระดับไอคิวสูงมากกว่า 120 กันเลย

Tags:
Node Thumbnail

นักจิตวิทยา จาก University of London รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้งาน text messaging และ email ที่มีผลต่อ IQ (สนับสนุนโดย Hewlett Packard) โดยแสดงผลของภาวะ Infomania หรือการหมกมุ่นอยู่กับการส่งข้อความผ่านทางช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ (Electronics Messaging) ซึ่งมีสิ่งที่ทำให้วอกแวกเข้ามาตลอด กลายเป็นปัญหาสำคัญของคนทำงาน โดยเฉพาะผู้ชาย สมองจึงถูกกำหนดให้เตรียมพร้อมรับหลากหลายเรื่อง ตลอดเวลา (always on) แต่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับทางที่อยู่ตรงหน้าลดลง เป็นเหตุให้ IQ ลดลงแบบชั่วคราว