Internet Governance Forum

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้การประชุม Asia Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF) ถูกจัดขึ้นโดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ และเมื่อช่วงเช้ามีการจัดเสวนาหัวข้อ "พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (?)"

วิทยากรที่เข้าร่วมได้แก่ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธาน TDRI, คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน), ผศ.ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และคุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการ iLaw

Tags:
Node Thumbnail

งาน Internet Governance Forum 2013 ที่บาหลีจบลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีคนร่วมงานกว่า 1,500 คน ส่วนมากเป็นตัวแทนหน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชน ประเด็นใหญ่ที่สุดของงานหลังจากงานนี้จบลงเป็นเรื่องของความมั่นคงออนไลน์ หลายประเทศนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของตัวเอง เช่น การจัดการโดเมนที่ผู้ดูแลหลายประเทศนำเสนอแนวทางการดูแลโดเมนของตัวเองไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือสแปมหรือภัยอื่นๆ

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

IGF2013 ในวันที่สามนี้มีห้องน่าสนใจคือการพูดคุยเกี่ยวกับ gTLD หรือโดเมนขั้นสูงสุดแบบใหม่ ที่เปิดให้บริการ เช่นที่เราเคยได้ยินข่าว ".คอม" หรือกระทั่ง ".thai" กันมาก่อนหน้านี้ ทุกวันนี้กระบวนการยังคงเดินหน้าต่อไป ทาง ICANN จัดห้องเสวนาหนึ่งห้อง แล้วเชิญทั้งเจ้าหน้าที่ของ ICANN ตัวแทนภาครัฐ (GAC) เอกชนคือไมโครซอฟท์ และตัวแทนตามภูมิภาคมาพูดคุยถึงกระบวนการขอ gTLD ในปัจจุบัน และสิ่งที่ได้เรียนรู้กันมาแล้ว

Arkam Atallah เจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนเทคนิค ICANN

Tags:

งาน IGF2013 วันที่สาม ผมเข้าห้อง "The Cloud, Many Clouds, and Free Expression" นำเสนอประเด็นความขัดแย้งระหว่างเสรีภาพการแสดงออกและบริการกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีมานี้ในประเทศต่างๆ และการนำเสนอทางออก

Izumi Aizu จากสถาบัน InfoSocionomics ญี่ปุ่น

Tags:
Topics: 

งาน IGF2013 วันนี้เข้ามาสู่วันที่สอง ผมเข้าฟังหัวข้อ "Privacy in Asia: Building on the APEC Privacy Principles" นำเสนอประสบการณ์ของการจัดการความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในแต่ละประเทศโดยมีตัวแทนจากจีน, ญี่ปุ่น, และอินโดนีเซีย เข้าเสวนา

จีนส่งดร. Hong Xue ที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์มาเป็นตัวแทน

Tags:
Topics: 

ปีนี้ผมได้รับทุนจาก Thainetizen และ SEAPA เพื่อมาร่วมงาน Internet Governance Forum ที่จัดโดยสหประชาชาติที่บาหลี อินโดนีเซีย ห้องแรกที่ผมเข้าในวันนี้คือ "Country Code Top Level Domain" หรือ ccTLD ชื่อโดเมน โดยให้หน่วยงานดูแลโดเมนของแต่ละประเทศมาแชร์ประสบการณ์กัน

ผมเข้าห้องนี้ไม่ทันแต่แรก แต่ได้เจอผู้พูดจาก PANDI ผู้ดูแลโดเมนของอินโดนีเซียคือ .id พบว่ามีประเด็นน่าสนใจหลายอย่าง