Hack Language

Tags:
Node Thumbnail

Facebook เปิดตัวเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม (IDE) ของตัวเองในชื่อ Nuclide

Nuclide สร้างขึ้นบนโปรแกรมแก้ไขข้อความ Atom ที่ริเริ่มโดย GitHub (รีวิว Atom โปรแกรมแก้ไขข้อความแห่งอนาคต) แล้วผนวกเอาเทคโนโลยีด้านโปรแกรมมิ่งของตัวเองเข้าไป

Tags:
Node Thumbnail

เฟซบุ๊กใช้ภาษา PHP มาตั้งแต่แรกๆ และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยสร้างเทคโนโลยีมาเสริมเพื่อรองรับการทำงานประสิทธิภาพสูงอยู่เรื่อยๆ โครงการก่อนหน้านี้เช่น HipHop VM (HHVM) ตอนนี้ก็มีพัฒนาการใหม่ถึงขั้นพัฒนาภาษาของตัวเองในชื่อว่าภาษา Hack แล้ว

ภาษา Hack เป็นภาษาที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ HHVM และ PHP ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่เหมาะกับโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น การระบุชนิดตัวแปร และระบุได้ว่าตัวแปรประเภทใดเป็น Null ได้, Generics, Collection เช่น Vector/Set/Pair เป็นชนิดตัวแปรพื้นฐาน, Lambda สร้างฟังก์ชั่น

ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้