Tags:
Node Thumbnail

เกิดเรื่องวุ่นกลางงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ที่จัดโดย กสทช. เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ เมื่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการประชาพิจารณ์ต่อคณะกรรมการ กสทช. พร้อมส่งหนังสือชี้แจงต่อผู้เข้าประชุมถึงสิ่งที่ สหภาพฯ ได้กระทำไปในวันนี้

สหภาพฯ ชี้ว่า กสทช. ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำคลื่น 900 MHz ออกประมูล เนื่องจากว่า กสทช. ไม่มีสิทธิ์ในการยึดคลื่นคืนจากทีโอทีหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับเอไอเอส (ที่จะหมดลงในเดือนกันยายนนี้) และทีโอทีควรมีสิทธิ์ในการใช้งานคลื่นหลังจากรับสัมปทานคืนต่อจนถึงปี พ.ศ. 2568 ตามอายุของใบอนุญาตประกอบการที่ทีโอทีถืออยู่

Tags:
Node Thumbnail

ในที่ประชุม กสทช. ในวันนี้ ได้มีการอนุมัติร่างประกาศ กสทช. ทั้งหมดสองฉบับ คือ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895-915 MHz/940-960 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 895-915/940-960 MHz โดยหลังจากนี้จะนำไปทำประชาพิจารณ์บนเว็บไซต์ในวันที่ 23 กรกฎาคมต่อไป

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่เมื่อวานนี้ คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ ได้เผยว่า กสท. โทรคมนาคม ได้ส่งหนังสือขอคืนคลื่น 1800 MHz จำนวน 4.8 MHz เพื่อเข้าร่วมประมูล พร้องส่งเรื่องขึ้นที่ประชุม กทค. ในวันเดียวกัน ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการ กทค. ได้อนุมัติคำร้องขอคืนคลื่นจำนวน 4.8 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีมติเพิ่มเติมดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากการอนุมัติร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz ของบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี) ได้มีการอนุมัติแผนการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz เป็นที่เรียบร้อย กล่าวคือ กสทช. ต้องเปิดประมูลคลื่นความถี่ให้ได้ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

นอกจากนี้ บอร์ดดีอี ยังได้สั่งตรงไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการหาแนวทางที่จะให้ กสท. โทรคมนาคม ทำการคืนคลื่น 1800 MHz ของดีแทคจำนวน 5 MHz กลับคืน กสทช. เพื่อนำมาประมูลโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อที่ กสทช. จะได้จัดสรรให้ลงล็อกที่ใบอนุญาตละ 15 MHz แทนที่จะเป็น 12.5 MHz ตามแผนเดิม

Tags:
Node Thumbnail

จากที่ทางกทค. ได้อนุมัติร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz เพื่อเข้าที่ประชุมในวันนี้ (14 กรกฎาคม) ตอนนี้กสทช. ได้ประกาศเห็นชอบหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 18 กรกฎาคมต่อไป

รายละเอียดร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz จะเปิดประมูลวันที่ 11 พฤศจิกายนปีนี้ โดยจะมีให้ประมูลทั้งสิ้น 2 ใบอนุญาต ใบละ 12.5MHz ราคาเริ่มต้นที่ 11,600 ล้านบาท ซึ่งคำนวณมาจาก 70% ของมูลค่าคลื่นความถี่ หากมีผู้ประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับใบอนุญาต จะเพิ่มราคาตั้งต้นไปที่ 16,570 ล้านบาทแทน

Tags:
Node Thumbnail

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งต่ออายุการคุ้มครองผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ 1800MHz (TrueMove เดิมและ DPC/GSM1800) ไปอีกไม่มีกำหนด จนกว่าจะสามารถประมูลคลื่น 1800MHz รายใหม่ได้

สัญญาสัมปทานคลื่น 1800MHz ชุดนี้หมดลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 โดย กสทช. ใช้วิธีออกประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวไปอีก 1 ปี (จบกันยายน 2557) เพื่อรอการประมูลความถี่ใหม่ แต่หลังเหตุการณ์รัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 คสช. ได้สั่งเลื่อนการประมูลออกไป และสั่งขยายเวลาคุ้มครองออกไปอีก 1 ปี (จบ 17 กรกฎาคม 2558)

คำสั่งวันนี้คือ คสช. สั่งต่ออายุการคุ้มครองออกไปอีก แต่รอบนี้ไม่มีกำหนดสิ้นสุดเป็นระยะเวลา โดยระบุเป็นเงื่อนไขว่าจนกว่า กสทช. จะสามารถจัดการประมูลได้เสร็จสิ้นแทน

Tags:
Node Thumbnail

ในวันนี้ที่ประชุม กทค. ได้อนุมัติร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ก่อนจะนำประกาศนี้ขึ้นที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 14 กรกฎาคม ก่อนที่จะเข้าสู่การทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 กรกฎาคมที่จะถึงนี้

Tags:
Node Thumbnail

นายประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า จากการที่ กสทช. จะเปิดประมูลคลื่นสำหรับกิจการโทรคมนาคมภายในปีนี้ กตป. ได้แสดงความไม่เห็นด้วยที่จะให้ กสทช. เดินหน้าเปิดการประมูลตามแผนดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นว่า คลื่น 1800 MHz ที่มีอยู่ในตอนนี้ ยังไม่เพียงพอต่อการนำไปให้บริการจริง

Tags:
Node Thumbnail

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ออกมาเผยรายละเอียดการประมูลคลื่น 1800 MHz (TrueMove/DPC) และ 900 MHz (AIS) โดยมีกรอบเวลาเบื้องต้นคือประมูลคลื่น 1800 MHz ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และประมูลคลื่น 900 MHz เดือนธันวาคม 2558

ทั้งนี้ กสทช. ยอมรับว่าไม่สามารถจัดประมูลคลื่น 900 MHz ได้ทันการหมดสัญญาสัมปทานระหว่าง AIS กับ TOT วันที่ 30 กันยายน 2558 จึงต้องปรับปรุง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ที่เคยใช้คุ้มครองตอนสัญญาสัมปทาน TrueMove 2G หมดอายุในปี 2556 มาใช้ด้วย คาดว่าประกาศจะแก้เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2558

คลื่น 1800 MHz

Tags:
Node Thumbnail

Christie's บริษัทด้านการประมูลชื่อดังของโลก เตรียมจัดประมูลเครื่อง Apple-1 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์จาก Apple รุ่นแรกของโลกในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยยังสามารถทำงานได้และมาพร้อมกับเช็คสั่งจ่ายที่ถูกยกเลิกจำนวน 600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ของเจ้าของเครื่องคนแรก (Charles Ricketts) ด้วย

Tags:
Node Thumbnail

หลายคนอาจคุ้นชื่อ Sotheby's สถาบันการประมูลระดับโลก จากการอ่านข่าวประมูลภาพเขียนหรือสินค้าหายาก วันนี้ยักษ์ใหญ่แห่งวงการประมูลจากโลกออฟไลน์ Sotheby's ประกาศความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่การประมูลออนไลน์ eBay แล้ว

ภายใต้ข้อตกลงนี้ Sotheby's จะนำสินค้า งานศิลปะ ของสะสมต่างๆ ขึ้นมาประมูลบน eBay อีกช่องทางหนึ่งด้วย และ eBay ก็จะถ่ายทอดสดการประมูลของ Sotheby's บนเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อให้ผู้ประมูลจากทั่วโลกร่วมรับชมสถานการณ์การประมูลสดๆ เช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

ช่วงเที่ยงวันนี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) แถลงข่าวว่าได้รับหนังสือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ ชะลอ การดำเนินโครงการใหญ่ 4 โครงการไว้เป็นการชั่วคราว ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงมติว่าการจัดการประมูลคลื่นความถี่ 3G 2.1GHz เมื่อปี 2555 ของ กสทช. "เอื้อประโยชน์ต่อเอกชนและทำให้รัฐเสียหาย"

ป.ป.ช. สอบสวนเรื่องการทุจริตประมูล 3G มาตั้งแต่ปี 2555 ในประเด็นว่าจัดประมูลใบอนุญาตเท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมประมูล และการตั้งราคาเริ่มต้นเพียง 70% ของมูลค่าคลื่นที่ศึกษาโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งที่ในรายงานเสนอให้ตั้งราคาไม่ต่ำกว่า 82%

อนุกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดต่อบอร์ด กทค. จำนวน 4 คนคือ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร นายสุทธิพล ทวีชัยการ และนายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ส่วนบอร์ด กทค. อีกคนหนึ่งคือนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ไม่ได้ลงนามในมติจัดการประมูล

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Apple มีผู้เตรียมนำป้ายสัญลักษณ์ของบริษัท Apple ในอดีต (สมัยที่ยังใช้รูปแอปเปิลสีรุ้ง) ออกมาประมูลจำนวน 2 ชิ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้

ป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าวผ่านการใช้งานติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของอาคารสำนักงานใหญ่ของ Apple มาตั้งแต่ปี 1977 และผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปี (ดังจะเห็นร่องรอยสึกหรอตามอายุการใช้งานของมัน) โดยป้าย 2 ชิ้นมีขนาดแตกต่างกัน ชิ้นใหญ่มีขนาดกว้างราว 46 นิ้ว ยาวประมาณ 49 นิ้ว เนื้อวัสดุเป็นโฟม ในขณะที่ป้ายอีกชิ้นที่มีขนาดเล็กกว่าถูกทำขึ้นมาจากไฟเบอร์กลาสและเสริมความแข็งแรงด้วยโลหะด้านหลัง มีขนาดกว้างราว 33 นิ้ว ยาวประมาณ 36 นิ้ว

Tags:
Node Thumbnail

ก็จบลงไปอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับการประมูลใบอนุญาตการให้บริการดิจิตอลทีวีในระบบ DVB-T2 ผ่านคลื่น ITU 700 MHz ที่มีกำหนดการประมูลที่เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าเลยทีเดียวครับ โดยการประมูลในรอบนี้ กสทช. สามารถทำรายได้เข้าประเทศได้สูงถึง 50,862 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ

หลังจากนี้ กสทช. จะขอตรวจสอบผลการประมูลก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ และดำเนินการออกใบอนุญาตให้ต่อไปครับ ส่วนรายชื่อ "ว่าที่" ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการดิจิตอลทีวีนั้น คาดว่าผู้อ่านคงจะทราบกันมาก่อนแล้ว แต่ก็ขออนุญาตสรุปรายชื่ออีกทีตามข้างล่างนี้นะครับ

หมายเหตุ: เรียงลำดับ ตามอันดับผู้ที่เสนอราคาเข้ามาสูงที่สุดเป็นอันดับแรกนะครับ

Tags:
Node Thumbnail

รอบ 3 วันที่ผ่านมา (10-12 กันยายน) กสทช. เปิดขายซองเอกสารสำหรับยื่นประมูลทีวีดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และปิดการขายไปเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้

สรุปรวมแล้วมีบริษัทสื่อมาซื้อซองประมูลไปทั้งสิ้น 33 บริษัท นับรวมได้ 49 ซอง แยกรายชื่อตามหมวดได้ดังนี้ (ในวงเล็บด้านหลังคือเครือธุรกิจที่สังกัด)

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

เปิดประมูล 3 ช่อง มีผู้สนใจซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 8 ราย ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (19 ส.ค.) ลงมติแผนการจัดประมูลทีวีดิจิตอลใหม่

  • ออกหนังสือเชิญชวน 27 สิงหาคม
  • จำหน่ายเอกสารประมูล 10-12 กันยายน
  • กำหนดยื่นซอง 28-29 ตุลาคม
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าประมูล เดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนธันวาคม (ไม่เกิน 45 วันนับจาก 30 ตุลาคม)

กำหนดการนี้ทำให้ช่วงเวลาการจัดประมูลที่เป็นไปได้อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ไปจนถึงเดือนมกราคม 2557 ซึ่งกรอบเวลาหลังจากการประมูลคือ ประกาศผลการประมูลภายใน 15 วัน และผู้รับใบอนุญาตต้องออกอากาศภายใน 45 วันหลังการประมูล (ประมาณเดือนมีนาคม 2557) โดยช่วงแรกผู้ชนะการประมูลไม่จำเป็นต้องออกออกอากาศครบทั้ง 24 ชั่วโมง

Tags:
Node Thumbnail

ที่ประชุมบอร์ดโทรคมนาคม (กทค.) ของ กสทช. วันนี้ (31 ก.ค. 56) เห็นชอบ "กรอบระยะเวลา" การดำเนินการสำหรับคลื่น 1800MHz ชุดที่สัมปทานจะสิ้นสุดลง โดยจะกำหนดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายน 2557

Tags:
Node Thumbnail

การประมูลเพื่อการกุศลที่จัดโดย CharityBuzz นั้นมีหลายรายการที่น่าสนใจ โดยหนึ่งในนั้นคือสิทธิในการนั่งดื่มกาแฟพร้อมเสวนาพาเพลินกับ Tim Cook ซีอีโอคนปัจจุบันของ Apple เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามดังจะเห็นได้จากตัวเลขการประมูลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดเมื่อหมดเวลาการประมูลวานนี้ ก็ได้ข้อสรุปว่าจะมีผู้ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้นั่งกินกาแฟกับซีอีโอคนดังด้วยเงินสูงถึง 610,000 ดอลลาร์เลยทีเดียว

Tags:
Topics: 

เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เผยความพร้อมด้านการจัดหาแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยว่าจะสามารถดำเนินการประมูลซื้อแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2556 นี้ได้ภายในเดือนมิถุนายน

การจัดหาและนำส่งแท็บเล็ตแก่เด็กนักเรียนนี้จะรับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งขณะนี้ได้อนุมัติร่างข้อกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Tags:
Node Thumbnail

ที่ประชุมบอร์ด กทค. ของ กสทช. วันนี้ (20 มีนาคม 2556) มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตร์ซ (MHz) เพื่อให้บริการ 4 จี ด้วยเทคโนโลยีแอลทีอี เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมูลคลื่น 1800MHz แล้ว โดยมี พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. นั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วยตนเอง มีอายุการทำงาน 1 ปี

นอกจากนี้บอร์ด กทค. ยังแต่งตั้งคณะทำงานอีก 2 คณะเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการฯ ข้างต้น ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

ช่วงนี้ปัญหาคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ TrueMove และ GSM1800 ถือครองอยู่ และจะหมดระยะเวลาสัมปทานที่ทำไว้กับ CAT ในเดือนกันยายน 2556 นี้ กลับมาเป็นประเด็นอีกครัั้ง ปัญหานี้เนื่องมาจาก CAT มีที่ท่าว่าจะไม่ยอมคืนคลื่น โดยพยายามอาศัยช่องโหว่ทางกฏหมายตามบทเฉพาะกาลมาตรา 82-84 ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นฯปี 2553 ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับประโยชน์ตามกฎหมายเดิม ต่อมา กสทช. ก็ออกมาขู่ CAT ว่ายื้อคลื่น 1800 MHz มีโทษทางกฎหมาย และชี้แจงว่าบทเฉพาะกาลดังกล่าวรับรองสิทธิจนสิ้นสุดระยะเวลาของสัมปทานเท่านั้น โดยเมื่อสัญญาสัมปทานหมดอายุ สิทธิในการใช้คลื่นนั้นๆ ก็หมดตามไปด้วย

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากกูเกิลปล่อยวิดีโอโชว์การใช้งาน Google Glass ได้ไม่กี่วัน ก็ดูเหมือนว่าใครหลายคนพร้อมจะทุ่มเงินเพื่อจะได้เป็นเจ้าของแว่นดังกล่าวก่อนคนอื่น เพราะราคาประมูลบนเว็บไซต์ eBay ขึ้นไปสูงถึง 15,000 ดอลลาร์ หรือ 10 เท่าของราคาปกติเลยทีเดียว แต่โชคร้ายที่ว่า eBay ได้ถอดรายการดังกล่าวออกจากเว็บเป็นที่เรียบร้อย

Tags:
Node Thumbnail

ต่อเนื่องจากข่าวเก่าครับ ในที่สุดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz และ 2600 MHz ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วที่มูลค่าคลื่นรวม 2.34 พันล้านปอนด์ หรือประมาณกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ต่ำกว่ามูลค่าประมาณการที่ 3.5 พันล้านปอนด์อยู่พอสมควร

โดยการประมูลครั้งนี้มีผู้ชนะการประมูลทั้งสิ้น 5 บริษัทด้วยกันครับ คือ Everything Everywhere, Hutchison 3G UK, Niche Spectrum Ventures (บริษัทลูกของ BT Group), Telefonica, และ Vodafone รวมความกว้างคลื่นที่ถูกจัดสรรในครั้งนี้ถึง 250 MHz (เกือบเท่าคลื่นทั้งหมดที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในไทยใช้กันอยู่ในปัจจุบัน: ผู้แปล)

Tags:
Node Thumbnail

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดงานเสวนาว่าด้วยเรื่องทีวีดิจิทัลที่ กสทช. เตรียมจัดประมูลคลื่นความถี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการช่องสาธารณะจำนวน 12 ช่อง ที่เตรียมเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตโดยวิธี beauty contest ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ และจะออกใบอนุญาตในช่วงเดือนพฤษภาคม

โดยภาพรวม ผู้ร่วมเสวนามีความเห็นไปในทางไม่เห็นด้วยกับแผนการออกใบอนุญาตของ กสทช. ในปัจจุบัน โดยสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

Pages