Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเพิ่มฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยให้ Gmail/G Suite ทั้งหมด 4 อย่าง ดังนี้

  • เพิ่มความแม่นยำในการดักอีเมลหลอกลวง (phishing) ด้วยเทคนิค machine learning และเทคนิคใหม่คือการหน่วงเวลาอีเมลบางฉบับให้ไปถึงผู้รับช้าลงเล็กน้อย เพื่อให้เวลาอัลกอริทึมของกูเกิลทดลองวิเคราะห์ดูว่าเป็น phishing หรือไม่ ด้วยระบบเดียวกับ Google Safe Browsing ที่เช็ค URL อันตราย
  • click-time warning ในกรณีที่ผู้ใช้คลิกลิงก์ phishing จาก Gmail ระบบจะแจ้งเตือนลิงก์อันตรายแบบเดียวกับ Chrome แต่เป็นในหน้าของ Gmail เลย
  • ระบบตรวจสอบมัลแวร์ในไฟล์แนบแบบใหม่ โดยใช้ machine learning เรียนรู้ความน่าจะเป็นของผู้ส่งรายนั้นในการส่งมัลแวร์ ช่วยให้ Gmail สามารถกรองมัลแวร์ที่ "ยัง" ไม่รู้จักได้มากขึ้น
  • ระบบป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากองค์กร (data loss prevention) จากพนักงานที่เผลอส่งอีเมลไปหาคนนอกโดยไม่ระวังตัว โดย Gmail จะแจ้งเตือนถ้าเราส่งเมลไปหาคนที่อยู่ภายนอกองค์กร แต่มันก็จะเรียนรู้ว่าถ้าคนไหนส่งหากันบ่อยๆ ก็อาจไม่แจ้งเตือนโดยไม่จำเป็น

ที่มา - Google Blog

ฟีเจอร์ click-time warning

No Description

ฟีเจอร์ data loss prevention

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: 100dej
AndroidWindows
on 1 June 2017 - 09:53 #990331

AI First เต็มที่จริง ๆ

รอดูการพัฒนาฝั่ง hacker ว่าจะใช้ Machine learning แบบไหนบ้าง

By: gab
Windows PhoneAndroidWindows
on 1 June 2017 - 12:07 #990364 Reply to:990331
gab's picture

...อีกฝั่งใช้ ML ขึ้นมานี่น่ากลัวเลย (ใช้ tensorflow สร้างโมเดลหัวเมล/เนื้อเมลแบบ dynamic ด้วยจะแสบมาก)

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 1 June 2017 - 13:00 #990374

โห เจ๋งมาก และยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีก (ว่าไม่เป็นส่วนตัวขึ้นเรื่อย ๆ)


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!