Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลและไมโครซอฟท์ สองผู้ให้บริการเสิร์ชเอนจินยักษ์ใหญ่ ได้ลงนามในหลักปฏิบัติ (Code of Practice) ของสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act เพื่อลดการแสดงผลการค้นหาหน้าเว็บที่มีคอนเทนท์ละเมิดลิขสิทธิ์ลง

นอกจากจะลดการแสดงผลเว็บละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว หลักปฏิบัตินี้ยังระบุด้วยว่าการค้นหาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์​ เพลง หนังสือดิจิทัลหรือกีฬา จะต้องแสดงผลเป็นหน้าเว็บของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ให้บริการตามกฎหมายให้มากขึ้นแทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไป

นอกจากหลักปฏิบัติใหม่ที่ถูกผลักดันออกมาเป็นครั้งแรกนี้ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอังกฤษยังมีแคมเปญ Get it Right From A Genuine Site เพื่อให้ความรู้ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอังกฤษเรื่องการเข้าเว็บที่ถูกลิขสิทธิ์ และกระตุ้นให้เกิดสำนึกเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นด้วย

ที่มา - The Guardian

Get latest news from Blognone

Comments

By: ichbinfenris on 21 February 2017 - 11:12 #971082
ichbinfenris's picture

น่าจะกระตุ้นในไทยด้วยเนาะ เรื่องพวกนี้

By: sthepakul
ContributorAndroid
on 21 February 2017 - 18:56 #971136
sthepakul's picture

ดีเลยครับ


my blog :: sthepakul blog