Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ประกาศวางจำหน่าย HoloLens Developer Edition ให้กับบุคคลทั่วไปแล้ว หลังก่อนหน้านี้ต้องยื่นความจำนงและรอการคัดเลือกเท่านั้น

ราคาวางจำหน่ายครั้งนี้อยู่ที่ 3,000 เหรียญสหรัฐ บน Microsoft Store และจำกัดเฉพาะผู้ที่มีไมโครซอฟท์แอคเคาท์ในสหรัฐและแคนาดาเท่านั้น

ที่มา - ไมโครซอฟท์ via Engadget

Get latest news from Blognone