Tags:
Node Thumbnail

ปัญหาโลกร้อนที่เราพยายามลดการปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนั้น เป็นที่รู้กันมานานว่ามหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐฯ ครองแชมป์ประเทศที่ปล่อยคาร์บอนสูงสุดมาเป็นเวลานาน แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดของจีนก็ทำให้ปี 2007 ที่ผ่านมา จีนแซงหน้าสหรัฐฯ ไปได้ในที่สุด

ปี 2007 ที่ผ่านมาจีนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศร้อยละ 24 ของปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งโลก ขณะที่สหรัฐฯ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21 สหภาพยุโรปนั้นตามมาเป็นอันดับสามที่ร้อยละ 12 ส่วนอันดับสามและสี่นั้นคือ อินเดียและรัสเซียที่ร้อยละ 8 และร้อยละ 6 ตามลำดับ

แม้ตัวเลขนี้อาจจะทำให้จีนดูเป็นผู้รับผิดชอบต่อสภาวะโลกร้อนมากดูพอควร แต่เมื่อเทียบการปล่อยคาร์บอนต่อคน โดยเฉลี่ยแล้วชาวอเมริกันปล่อยคาร์บอนปีละ 19.4 ตันต่อคน ขณะที่ชาวจีนนั้นปล่อยคาร์บอนกันปีละ 5.1 ตันต่อคนเท่านั้น

ที่น่าสนใจคือสภาวะน้ำมันแพงในปีที่ผ่านมากดดันให้ชาวยุโรปลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ 2 แต่ชาวอเมริกันนั้นยังใช้มีอัตราการปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วไปอีกร้อยละ 1.8

ที่มา - PhysOrg

Get latest news from Blognone

Comments

By: Bongbank
ContributoriPhoneAndroidBlackberry
on 15 June 2008 - 22:17 #54889
Bongbank's picture

โลกร้อนขึ้นทุกวัน อนาคตน่าจะมีการคิดค้นสร้าง เครื่องแปลงก๊าซคาร์บอนให้เป็น อ๊อกซิเจน นะครับ

By: cwt
AndroidRed Hat
on 15 June 2008 - 23:09 #54898 Reply to:54889

เป็นไปได้ แต่จะคุ้มหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับว่าจะหาแหล่งพลังงานสะอาดๆ เพื่อใช้ในขบวนการแยก O2 ได้หรือไม่ ตามหลักทางฟิสิกส์แล้ว Entropy โดยรวมของทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นเสมอ ดังนั้นการพยายามจะแยก O2 ออกมา อาจจะไปเพิ่ม ขยะ ให้กับส่วนอื่นของระบบก็ได้

อย่างการแยก O2 ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นไม้ ถือว่าเป็นการใช้พลังงานสะอาด (แสง) แต่ถ้ามองภาพรวมก็ยังเป็นการสร้างขยะให้ระบบอยู่ดี เพราะมีพืชแล้วทำให้มีแหล่งอาหารของสัตว์ รวมถึงสัตว์ประเสริฐที่ชอบทำลายสิ่งแวดล้อมของตัวเองอย่างมนุษย์ ด้วย

By: akiTheCrepe on 15 June 2008 - 23:34 #54902 Reply to:54898

เห็นด้วยครับ โดยเฉพาะประโยคสุดท้าย ^^

By: Mr.JoH
Writer
on 15 June 2008 - 22:57 #54894

ตรงหัวข้อ น่าจะเปลี่ยนเป็น คาร์บอนไดออกไซด์หรือเปล่าครับ ผมว่าคาร์บอนเฉยๆ กับ คาร์บอนไดออกไซด์มันไม่น่าจะใช่ตัวเดียวกันนะ

Lastest Science News @Jusci.net


Lastest Science News @Jusci.net

By: cwt
AndroidRed Hat
on 15 June 2008 - 23:26 #54899 Reply to:54894

เค้าหมายถึงก๊าซทุกอย่างที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนน่ะครับ CO, CO2 หรืออย่าง Haloalkane (หรือที่รู้จักกันในชื่อ CFC) ก็ใช่นะ

By: anu
Contributor
on 16 June 2008 - 11:22 #54940 Reply to:54899

จากแหล่งข่าวหมายถึง CO2 อย่างเดียวนะ

By: cwt
AndroidRed Hat
on 16 June 2008 - 12:04 #54949 Reply to:54940

จริงด้วย ไม่ได้จิ้มไปดูแหล่งข่าว

By: QQ
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 16 June 2008 - 12:27 #54957
QQ's picture

ลด ละ เลิก อุตสาหกรรม แล้วกลับไปสู่ยุคเกษตร โลกจะได้เย็นขึ้น

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 16 June 2008 - 12:43 #54959 Reply to:54957
lew's picture
  • ทะเลทราย Saharah เกิดขึ้นเพราะปศุสัตว์
  • Aral Sea แห้งเหือดเพราะเกษตรกรรม

LewCPE


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: ABZee on 17 June 2008 - 00:19 #55026 Reply to:54957

มันจะเย็นขึ้นได้ยังไงหรือ?

PoomK